Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Aktuální organizace vzdělávání

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o provozu školy od pondělí 30. 11. 2020, kdy nastupují zbývající ročníky 1. stupně.

Nejprve mi dovolte, poděkovat Vám za trpělivost a zodpovědný přístup během distančního vzdělávání. Bez Vaší pomoci a podpory by vzdělávání touto formou nemělo patřičnou kvalitu. Třídní učitelky se snažily zaměřit výuku na to podstatné a zpestřit vzdělávání dětí zajímavými úkoly. Věřím, že nyní hladce přejdeme na prezenční výuku.

Organizace vzdělávání s  sebou nese následující opatření, která je třeba dodržovat:

 ranní příchody: 3. a 5. třída   7:30 –   7:40 hod.

  1. třída          7:40 –   7:50 hod.
  2. třída          7:50 –   8:00 hod.
  3. třída          8:00 –   8:10 hod.

 Ranní školní družina: pouze pro 1. a 2. třídu

Odpolední školní družina:  1. – 2. třída do 17:00 hod, 3. – 5. třída do 15:00 hod.S

Stravování: běžný provoz za dodržování hygienických opatření

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Doporučují se aktivity venku.

 Pevně věřím, že se situace stabilizuje a vzdělávání bude probíhat standardním způsobem.

Děkuji Vám za respektování těchto opatření a přeji Vám všem klidné adventní dny a hladké podmínky pro vzdělávání.

 Mgr. Šárka Hájková, ředitelka školy