Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Aktuální organizace vzdělávání

Vážení rodiče,

provoz škol v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. 1. do 10. 1. 2021.  Abychom dodrželi všechna hygienická opatření, čas příchodu jednotlivých tříd je následující:

  1. třída   7:50 – 8:00
  2. třída   7:40 – 7:50

3., 4. a 5. třída se vzdělává distančním způsobem dle rozvrhu třídních učitelů.

Ranní a odpolední školní družina pro 1. a 2. třídu je v běžném provozu za dodržení oddělených tříd.

Stravování v běžném režimu. V případě, že žádáte o zajištění stravy pro děti, v distančním vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny do 30. 12. (jidelna@zssenohraby.cz). Obědy je možné si vyzvednout od 11:30 výdejním okénkem, v restauraci U Andělů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučují se aktivity venku.

V případě, že potřebujete zapůjčit počítač k distančnímu vzdělávání, můžete se na mě obrátit.

Pevně věřím, že se bude situace vyvíjet příznivě, a do školy nastoupí i ostatní ročníky.

Přeji vám všem do nového roku pevné zdraví a děkuji vám za vaši pomoc při vzdělávání.

Šárka Hájková