Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Informace o provozu školy

Vážení rodiče,

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2021  Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření nastupují žáci 1. stupně k prezenční výuce rotačním způsobem.
 
Lichý týden (od 12. 4. 2021) zahájí prezenční výuku 2., 3. a 5. třída
Sudý týden (od 19. 4. 2021) zahájí prezenční výuku 1. a 4. třída
 
Příchod žáků do školy
lichý týden
2. třída: 7:20 hod.
3. třída: 7:40 hod.
5. třída: 7:50 hod.
sudý týden
1. třída: 7:40 hod.
4. třída: 7:30 hod.
 
Testování žáků
2x v týdnu pondělí a čtvrtek neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, LEPU test
– Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnůV den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole.
– pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
– v případě pozitivity škola vystaví potvrzení a rodič se obrátí na ošetřujícího lékaře
– Návod pro zákonné zástupce žáků k registraci na konfirmační PCR testy ZDE
video testování ZDE
návod testování ZDE
– metodický pokyn k testování ZDE
 – Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí a žáků ZDE
 
– Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V této situaci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Třídní učitel poskytne týdenní plán a je možné využít individuální konzultace.
– dále je zakázán zpět a tělesná výchova
– metodické pokyny ZDE
 
Školní družina

ranní družina zrušena

odpolední družina do 17 hod.

 
Stravování
Stravování žáků v běžném režimu. Ke stravování jsou přihlášeni žáci automaticky dle týdnů (lichý/sudý). V případě, že projevíte zájem o stravování v týdnu distančního vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 9. 4. 2021 na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz. Při nemoci je třeba žáka standardně odhlásit.
 
Vážení rodiče, jsme rádi, že se po dlouhé době vrátí žáci do školy alespoň touto formou. 
Velice Vám děkuji za Vaši podporu a spolupráci, která probíhá téměř celý školní rok.
Pevně doufáme a věříme, že se situace vrátí do normálu a budeme se opět potkávat v režimu,
na který jsme byli zvyklí.
 
Přeji Vám klidné jarní dny.
 
Šárka Hájková