Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

ZŠ ředitelna: 323 655 337
ZŠ sborovna: 323 655 609
ZŠ mobil: 725 781 366
ŠD mobilní čísla:
725 830 221
725 830 236
602 544 063
MŠ ředitelna: 736 115 814

e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2023/2024

přípravný týden 28. 8. – 1. 9. 2023 učitelé
1. pololetí 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024  
2. pololetí 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024  
1. čtvrtletí 21. 11. 2023 pedagogická rada
1. pololetí 16.   1. 2024 pedagogická rada
vysvědčení 31.   1. 2024  
3. čtvrtletí 23.   4. 2024 pedagogická rada
2. pololetí 18.   6. 2024 pedagogická rada
vysvědčení 28.   6. 2024  
třídní schůzky 14.   9. 2023 1. – 5. třída
    Bakaláři, e-mail, webové stránky

 

den otevřených dveří březen 2024
zápis do 1. třídy   10. 4. 2024
ředitelské volno   29. 9. 2023
   

 

podzimní 26. a 27. 10. 2023
vánoční 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
pololetní 2. 2. 2024
jarní 19. 2. – 25. 2. 2024
velikonoční 28. 3. 2024
hlavní 29. 6. – 1. 9. 2024

 

Úřední hodiny: pondělí, úterý, čtvrtek   8:00 – 12:00 hod., hospodářka školy: Marta Truksová

 

den program čas
Pondělí, 4. 9. 2023 Slavnostní zahájení před školou, žáci 1. třídy přivítání ve třídě jedna vyučovací hodina
  1. třída přivítání ve třídě  
Úterý, 5. 9. 2023 třídnické práce 1. třída do 9:45
    2. – 5. třída do 11:45
    školní jídelna a školní družina v běžném provozu
Středa, 6. 9. 2023 Vyučování podle rozvrhu  

 

Ozdravný pobyt s lyžováním pro žáky 2. – 5. ročníku bude v termínu 21. 1. – 27. 1. 2024 ve Velké Úpě v Krkonoších, chata Mileta.

Povinné plavání Na Fialce, Říčany: 2. a 3. třída (8. 9. – 12. 1. 2024).

Pro žáky 1. ročníku a MŠ bude probíhat lyžování s Mikešem na Šibeničním vrchu, termín bude upřesněn.

Jarní ozdravné pobyty jednotlivých tříd se budou konat v květnu a červnu.

2. Vzdělávací program 

Ve školním roce 2023/2024 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Škola, ve které máme na děti čas“.

3. Organizační náležitosti

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele, vychovatelky ŠD, případně na ředitelku školy.

Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně, e- mailem nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče (zákonný zástupce) vyzvednou ve škole. Žáci během vyučování nemohou odejít sami (vyzvedne si je zletilá osoba schválená zákonným zástupcem).

Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden až tři dny třídní učitel, na více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem (formulář na uvolnění lze stáhnout na webových stránkách).

Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka, omluvenku je třeba uvést v systému Bakaláři.

4. Školní družina

Provoz školní družiny: 11:45 – 17:00 hod.

Měsíční poplatek činí 300 Kč.

Ranní hlídání dětí: 7:00 – 7:40 hod.

Do ranní družiny přicházejí žáci nejdéle do 7:15 hodin.

5. Kroužky – viz kroužky

6. Školní jídelna

Odhlašování obědů je možné SMS zprávou na tel. č.: 734 824 108 v naléhavých případech volejte na tel. č.: 323 602 211, nebo e-mailem jidelna@zssenohraby.cz nejpozději však do 7.00 hodin odhlašovaného dne. Pouze první den lze oběd také odebrat do přinesených nádob. Není-li žák ze stravování odhlášen, rodiče hradí stravné v plné výši. Pokud nemoc dítěte trvá nadále v následující týden je nutné dítě (v pondělí do 7.00 hodin) opět odhlásit. Po skončení absence je nutné dítě opět ke stravování přihlásit.

Placení obědů: žáci 7  10 let – 33 Kč, žáci 11  12 let – 35 Kč.

7. Třídní schůzky a konzultační hodiny

 Konzultační hodiny    
Mgr. Lucie Jirásková 1. tř. úterý        7:30 –  7:45
Mgr. Ing. Markéta Kosová 2. tř. pondělí  14:15 – 15:00
Mgr. Alena Lejčarová 3. tř. středa    14:00 – 15:00  
Mgr. Monika Přibíková 4. tř. úterý        7:45 –   8:45  
Klára Benešová, DiS 5. tř. úterý        7:30  –  7:45
Mgr. Marie Mauerová   středa      7:30  –  7:45