Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2022/2023

přípravný týden 25. 8. – 31. 8. 2022 učitelé
1. pololetí 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023  
2. pololetí 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023  
1. čtvrtletí 22. 11. 2022 pedagogická rada
1. pololetí 17.  1. 2023 pedagogická rada
vysvědčení 31.  1. 2023  
3. čtvrtletí 25.  4. 2023 pedagogická rada
2. pololetí 20.  6. 2023 pedagogická rada
vysvědčení 30.  6. 2023  
třídní schůzky   8.  9. 2022 1. – 5. třída
    Bakaláři, e-mail, webové stránky

 

den otevřených dveří březen 2023
zápis do 1. třídy 12. 4. 2023
ředitelské volno 29. 9. – 30. 9. 2022
  18. 11. 2022

 

podzimní 26. a 27. 10. 2022
vánoční 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
pololetní 3. 2. 2023
jarní 13. 2. – 19. 2. 2023
velikonoční 6. 4. 2023
hlavní 1. 7. – 31. 8. 2023

 

Úřední hodiny: pondělí, úterý, čtvrtek   8:00 – 12:00 hod., hospodářka školy: Marta Truksová

 

den program čas
Čtvrtek, 1. 9. 2022 Slavnostní zahájení před školou, žáci 1. třídy přivítání ve třídě jedna vyučovací hodina
  1. třída přivítání ve třídě  
Pátek, 2. 9. 2022 třídnické práce 1. třída do 9:45
    2. – 5. třída do 11:45
    školní jídelna a školní družina v běžném provozu
Pondělí, 5. 9. 2022 Vyučování podle rozvrhu školní jídelna a školní družina v běžném provozu

 

Ozdravný pobyt s lyžováním pro žáky 2. – 5. ročníku bude v termínu 22. 1. – 28. 1. 2023 ve Velké Úpě v Krkonoších, chata Mileta.

Povinné plavání Na Fialce, Říčany: 2. a 3. třída (9. 9. – 6. 1. 2023).

Pro žáky 1. ročníku a MŠ bude probíhat lyžování s Mikešem na Šibeničním vrchu, termín bude upřesněn.

Jarní ozdravné pobyty jednotlivých tříd se budou konat v květnu a červnu.

2. Vzdělávací program 

Ve školním roce 2021/2022 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Škola, ve které máme na děti čas“.

3. Organizační náležitosti

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele, vychovatelky ŠD, případně na ředitelku školy.

Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně, e- mailem nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče (zákonný zástupce) vyzvednou ve škole. Žáci během vyučování nemohou odejít sami (vyzvedne si je zletilá osoba schválená zákonným zástupcem).

Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden až tři dny třídní učitel, na více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem (formulář na uvolnění lze stáhnout na webových stránkách).

Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka, omluvenku je třeba uvést v systému Bakaláři.

4. Školní družina

Provoz školní družiny: 11:45 – 17:00 hod.

Měsíční poplatek činí 200 Kč.

Ranní hlídání dětí: 7:00 – 7:40 hod.

Do ranní družiny přicházejí žáci nejdéle do 7:15 hodin.

5. Kroužky – viz kroužky

6. Školní jídelna

Odhlašování obědů je možné SMS zprávou na tel. č.: 734 824 108 v naléhavých případech volejte na tel. č.: 323 602 211, nebo e-mailem jidelna@zssenohraby.cz nejpozději však do 7.00 hodin odhlašovaného dne. Pouze první den lze oběd také odebrat do přinesených nádob. Není-li žák ze stravování odhlášen, rodiče hradí stravné v plné výši. Pokud nemoc dítěte trvá nadále v následující týden je nutné dítě (v pondělí do 7.00 hodin) opět odhlásit. Po skončení absence je nutné dítě opět ke stravování přihlásit.

Placení obědů: žáci 7  10 let – 33 Kč, žáci 11  12 let – 35 Kč.

7. Třídní schůzky a konzultační hodiny

 Konzultační hodiny    
Mgr. Alena Lejčarová   14:00 – 15:00
Mgr. Monika Přibíková     čtvrtek 7:45 – 8:45 + dle domluvy
Klára Benešová, DiS     7:15 – 7:40
Lucie Jirásková, DiS     7:15 – 7:40
Mgr. Ing. Markéta Kosová   12:30 – 14:15
Mgr. Marie Mauerová