Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Organizace školního roku


 

Organizace školního roku 2019/2020

 

přípravný týden 27.8. – 30. 8. 2019  učitelé
1. pololetí 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020  
2. pololetí 1. 2. 2020 – 30. 6. 2020  
I. čtvrtletí 26. 11. 2019 pedagogická rada
1. pololetí 21. 1. 2020 pedagogická rada
vysvědčení 30. 1. 2020  
III. čtvrtletí 21. 4. 2020 pedagogická rada
2. pololetí 16. 6. 2020 pedagogická rada
vysvědčení 26. 6. 2020  
třídní schůzky                   
2. 9. 2019 1.třída po slavnostním zahájení
   
  v ŽK, e-mail,webové stránky
   

konzultační hodiny     

Klára Benešová, DiS (úterý: 7:15 – 7: 45 hod.)

Lucie Jirásková, DiS (úterý: 7:20 – 7:40 hod.)

Mgr. Ing. Markéta Kosová (středa: 7:15 – :40 hod.)

Mgr. Kamila Havlíčková (středa: 7:15 – 7:40 hod.)

Mgr. Monika Přibíková (pátek: 13:00 – 14:00)

 

den otevřených dveří  11. 3. 2020
zápis  15. 4. 2020
ředitelské volno  29. 6. a 30. 6. 2020
   

 

podzimní 29. a 30. 10. 2019
vánoční 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
pololetní 31. 1. 2020
jarní 2. 3. – 8. 3. 2020
velikonoční 9. 4. 2020
hlavní 1. 7. – 31. 8. 2020

 

 

 

 

 

den program čas
pondělí 2.9.2019 Slavnostní zahájení před školou

třídní schůzky pro rodiče žáků 1. třídy

jedna vyučovací hodina

školní družina a jídelna

v běžném provozu

úterý – středa

3. – 4. 9. 2019  

třídnické práce 1. třída do 9:45

2. – 5. třída  do 11:45

školní družina a jídelna

v běžném provozu

od čtvrtka

5. 9. 2019

vyučování podle rozvrhu školní družina a jídelna

v běžném provozu

 

Ozdravný pobyt s lyžováním pro žáky 2. – 5. ročníku bude v termínu 26. 1. – 1. 2. 2020 ve Velké Úpě v Krkonoších, chata Mileta.

Pro žáky 1. ročníku a MŠ bude probíhat lyžování s Mikešem na Šibeničním vrchu, termín bude upřesněn.

Jarní ozdravné pobyty jednotlivých tříd se budou konat v květnu a červnu.

2. Vzdělávací program 

Ve školním roce 2019/2020 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Škola, ve které máme na děti čas“.

3. Organizační náležitosti

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele, vychovatelky ŠD, případně na ředitelku školy.

Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně, e- mailem nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče (zákonný zástupce) vyzvednou ve škole. Žáci během vyučování nemohou odejít sami (vyzvedne si je zletilá osoba schválená zákonným zástupcem).

Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden až tři dny třídní učitel, na více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem (formulář na uvolnění lze stáhnout na webových stránkách).

Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka, po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů v žákovské knížce.

4. Školní družina

Provoz školní družiny: 11:45 – 17:00 hod.

Měsíční poplatek činí 200 Kč.

Ranní hlídání dětí: 7:00 – 7:40 hod.

Do ranní družiny přicházejí žáci nejdéle do 7:15 hodin.

5. Kroužky – viz kroužky

6. Školní jídelna

Placení obědů: žáci  10 let – 28 Kč, žáci 11  12 let – 29 Kč.

Odhlašování obědů je možné SMS zprávou na tel. č.: 734 824 108 v naléhavých případech volejte na tel. č.: 323 602 211, nebo e-mailem jidelna@zssenohraby.cz nejpozději však do 7.00 hodin odhlašovaného dne. Pouze první den lze oběd také odebrat do přinesených nádob. Není-li žák ze stravování odhlášen, rodiče hradí stravné v plné výši. Pokud nemoc dítěte trvá nadále v následující týden je nutné dítě (v pondělí do 7.00 hodin) opět odhlásit. Po skončení absence je nutné dítě opět ke stravování přihlásit.

7. Sběr papíru, víček, hliníku:

1. pololetí: září, leden

2. pololetí: duben, červen

8. Třídní schůzky a konzultační hodiny

Budou vždy včas rodičům oznámeny – ŽK, e-mail, webové stránky.