Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola.senohraby@centrum.cz

IČO: 750 335 93

Kalendář

Červen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Kvě    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Organizace školního roku 2018/19


 

Organizace školního roku 2018/2019

přípravný týden 27.8. – 31. 8. 2018  učitelé
1. pololetí 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019  
2. pololetí 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019  
I. čtvrtletí 27. 11. 2018 pedagogická rada
1. pololetí 22. 1. 2019 pedagogická rada
vysvědčení 31. 1. 2019  
III. čtvrtletí 23. 4. 2019 pedagogická rada
2. pololetí 18. 6. 2019 pedagogická rada
vysvědčení 28. 6. 2019  
třídní schůzky                   
3. 9. 2018 1.třída po slavnostním zahájení
   
  v ŽK, e-mail,webové stránky
   

 

den otevřených dveří   březen 2019
zápis   10.  4. 2019
ředitelské volno   3. 1. a 4. 1. 2019
    2. 5. a 3. 5. 2019

Termíny prázdnin stanovené MŠMT

podzimní 29. a 30. 10. 2018
vánoční 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
pololetní 1. 2. 2019
jarní 25. 2. – 3. 3. 2019
velikonoční 18. 4. 2019
hlavní 29. 6. – 1. 9. 2019

 

 

 

 

den program čas
pondělí 3.9.2018 Slavnostní zahájení před školou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. třídy jedna vyučovací hodina

školní družina a jídelna v běžném provozu

úterý + středa

4. a 5. 9. 2018

třídnické práce  

1. třída do 9:45

2. – 5. třída  do 11:45

školní družina a jídelna v běžném provozu

od čtvrtka

6. 9.   2018

vyučování podle rozvrhu školní družina a jídelna v běžném provozu

Ozdravný pobyt s lyžováním pro žáky 2. – 5. ročníku bude v termínu
27. 1. – 2. 2. 2019 ve Velké Úpě v Krkonoších, chata Mileta, pro žáky 1. ročníku a MŠ bude v únoru kurz na Šibeničním vrchu (Mnichovice) – termín upřesníme

Ozdravné pobyty jednotlivých tříd se budou konat v květnu a červnu

Podmínky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia pro žáky 5. ročníku ve školním roce 2018/2019:

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat dvě přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory. Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Uchazeč předloží vyplněnou přihlášku ke kontrole třídní učitelce a k podpisu ředitelce základní školy.

Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli gymnázia. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který si zákonný zástupce proti podpisu vyzvedne u ředitelky základní školy a předá po přijetí vybrané střední škole.

 

1. Vzdělávací programy

Ve školním roce 2018/2019 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Škola, ve které máme na děti čas“.

2. Organizační náležitosti

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele, vychovatelky ŠD, případně na ředitelku školy.

Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně, e- mailem nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče (zákonný zástupce) vyzvednou ve škole. Žáci během vyučování nemohou odejít sami (vyzvedne si je zletilá osoba schválená zákonným zástupcem).

Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden až tři dny třídní učitel, na více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem (formulář na uvolnění lze stáhnout na webových stránkách).

Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka, po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů v žákovské knížce.

3. Školní družina

Provoz školní družiny: 11:45 – 17:00 hod. (od 1. 12. 2018)

Měsíční poplatek činí 200 Kč.

Ranní hlídání dětí: 7:00 – 7:40 hod.

Do ranní družiny přicházejí žáci nejdéle do 7:15 hodin.

4. Kroužky – viz kroužky

5. Školní jídelna

Placení obědů: žáci 6 10 let – 28 Kč, žáci 11 12 let – 29 Kč.

Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat osobně nebo telefonicky nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den, není-li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič stravné uhradit v plné výši.

Odhlašování obědů na tel.: 323 602 211

6. Sběr papíru, víček, hliníku:

1. pololetí: září, listopad

2. pololetí: duben, červen

 

7. Třídní schůzky a konzultační hodiny

Budou vždy včas rodičům oznámeny – ŽK, e-mail, webové stránky.

8. Pedagogické rady

Přípravná: 29. 8. 2018

První čtvrtletí: 27. 11. 2018

Pololetní: 22. 1. 2019

Třetí čtvrtletí: 23. 4. 2019

Závěrečná: 18. 6. 2019

Organizační porady: Každé první úterý v měsíci.