Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Informace


Aktuální informace o provozu školní jídelny od 4. 1. 2021

Žáci, kteří 4. 1. 21 půjdou do školy, což je první a druhá třída, budou automaticky přihlášeni k obědům. Žáci 3., 4. a 5. třídy jsou z obědů odhlášeni.  Pokud máte zájem o odebírání obědů do jídlonosičů pro žáky z  3., 4. a 5. třídy je nutné se přihlásit. Mateřská školka je od 4. 1. 21 v běžném provozu. Případné změny prosím pište na email školní jídelny: jidelna@zssenohraby.cz nejpozději do 18 hodiny 30.12.20 .

 

Vážení rodiče,

První měsíc fungujeme v naší výdejně, kam se obědy dováží z externí kuchyně. Protože prvotní pokyny se v plném provozu neosvědčily, byli jsme po dohodě s dodavatelem stravy nuceni přenastavit pravidla pro odhlašování a přihlašování obědů. Tato pravidla se musí striktně dodržovat, protože  jsou takto nastavena i pro jiné odběratele stravy.

Platí pouze pro žáky ZŠ Senohraby.

Zš Senohraby (výdejna U Andělů): Odhlašování a přihlašování obědů: pouze den předem od 7:00 – 18:00 hodin. V případě nemoci v neděli od 10:00 do 18:00 hodin. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout přes okno v naší výdejně U Andělů v 11:30 hod.

Přihlášení a odhlášení provádějte SMS zprávou na tel.: 734824108

Emailem: na jidelna@zssenohraby.cz

 

Platí pouze pro děti z oddělení Sluníčka.

ZŠ Pyšely (MŠ Sluníčka): Odhlašování a přihlašování obědů: pouze den předem od 7:00 – 18:00 hodin. V případě nemoci v neděli od 10:00 do 18:00 hodin.

Odhlášení odpoledních svačin: týden před následujícím týdnem, nejpozději však do 8:00 hodin patku probíhajícího týdne. (celoroční docházku s odchodem po obědě  prosím nahlaste včas, předejdeme tak nepříjemným situacím.)

Přihlášení a odhlášení provádějte SMS zprávou na tel.: 734824108

Emailem: na jidelna@zssenohraby.cz

PROSÍM NEVOLEJTE JÍDELNU V ZŠ PYŠELY. DĚKUJI.

 

Platí pouze pro děti z MŠ oddělení Hvězdičky.

OÚ Pyšely (MŠ Hvězdičky): Odhlašování a přihlašování obědů: pouze den předem od 7:00 – 18:00 hodin. V případě nemoci v neděli od 10:00 do 18:00 hodin.

Odhlášení odpoledních svačin: týden před následujícím týdnem, nejpozději však do 8:00 hodin pátku probíhajícího týdne. (celoroční docházku s odchodem po obědě  prosím nahlaste včas, předejdeme tak nepříjemným situacím.)

Přihlášení a odhlášení provádějte SMS zprávou na tel.: 734824108

Emailem: na jidelna@zssenohraby.cz

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA INFORMACE

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, Vás informovat o změnách ohledně stravování během příštího školního roku 2020/2021. Vzhledem k plánované rekonstrukci budovy Mateřské školy, školní kuchyně a jídelny, nebude vaření a stravování k dispozici.

Plnohodnotné stravování bude zajištěno pouze pro děti, žáky a zaměstnance Základní školy a Mateřské školy,  Senohraby. Stravování pro cizí strávníky nebude možné. Svačiny a obědy budou dováženy, jak do náhradních prostorů MŠ OÚ v Pyšelích, tak do restaurace U Andělů, kde bude probíhat stravování v odděleném prostoru (salónku) od veřejnosti. Děti v předškolním oddělení MŠ se budou stravovat ve školní jídelně v ZŠ Pyšely.

Z důvodu zvyšujících se cen potravin a dovozu obědů jsme nuceni v novém školním roce 2020/2021 změnit finanční limit stravování, tak jak nám umožňuje vyhláška 107/2005 Sb. O školním stravování.

Nový předpis plateb pro školní rok 2020/21:

 ZŠ stravování:

7-10 let           oběd                                       32 Kč

11-14 let         oběd                                        34 Kč

Odhlašování obědů:

Odhlašování a přihlašování obědů je možné SMS zprávou na tel. č.: 734 824 108  nebo emailem jidelna@zssenohraby.cz  pouze den předem od 7.00 do 18:00 hodin. V případě nemoci v neděli od 10:00 do 18:00 hodin. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout přes okno v naší výdejně U Andělů. 

V případě, že strávník v průběhu školního roku u nás ukončuje stravování, je bezpodmínečně nutné tuto skutečnost obratem ohlásit paní vedoucí ŠJ a to elektronicky na adresu: jidelna@zssenohraby.cz. Následně bude provedeno řádné vyúčtování.

Přihlašování obědů:

Ke školnímu stravování přihlašují žáky zákonní zástupci odevzdáním vyplněné přihlášky. Po odevzdání přihlášek do školní jídelny je strávník automaticky přihlášen ke každodennímu stravování. Přihlášku je nutné odevzdat před zahájením školního roku. Termín pro přihlašování ke stravování je od 22. 7. do 31. 8. 2020. Pokud jídelna přihlášku neobdrží do 31. 8. 2020 nemůže strávník od 1. 9. 2020 odebírat obědy. Přihlášku je možné si včas stáhnout na stránkách školy v sekci školní jídelna, vyplněnou a podepsanou odeslat na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz , vhodit do schránky školy nebo předat osobně vedoucí ŠJ či hospodářce školy.

Děti , které budou navštěvovat MŠ v Pyšelích a stravovat se ve školní jídelně ZŠ Pyšely odhlašují stravování dle požadavků tamní školní jídelny, tedy den dopředu . Neodhlášený oběd si lze vyzvednout ve školní jídelně v Pyšelích do 11 hodiny. Obědy třídy, která bude na úřadě v Pyšelích si rodiče vyzvedávají na úřadě v Pyšelích.

V případě jakýchkoli dotazů se bez váhání obraťte na vedoucí stravování Simonu Lhotkovou na tel.: 734824108.

Přeji všem klidné prázdniny, děkuji za pochopení a doufám, že rekonstrukce proběhne v klidu, rychle a naše spolupráce bez komplikací.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Simona Lhotková, vedoucí stravování

Projekt OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2020/2021

Rádi bychom Vás informovali o možnosti pomoci dětem bez školních obědů o možnosti využití projektu OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2020/2021 pro děti naší ZŠ (pod záštitou MPSV a MŠMT).

Projekt poskytuje společnost WOMEN FOR WOMEN. Pro ty, kteří chtějí přispět, je možnost zaslat finanční částku na transparentní účet: 888 555 999/5500 (více na www.obedyprodeti.cz).

Partnerem pro spolupráci s výše uvedenou společností pro poskytnutí daru může být pouze škola, která zajistí vše potřebné. Dohodnutý finanční dar škole je poskytnut na základě darovací smlouvy. Nevyčerpané prostředky jsou po vyúčtování opět vráceny na transparentní účet.

Cílem projektu je poskytnout zcela anonymně pomoc dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně.

Nestyďte si říci o pomoc“

 Rodiče se mohou obrátit na třídního učitele svého dítěte, nebo vedení školy a informovat se o této formě pomoci a svém zájmu využití.

Škola a její pracovníci zaručují anonymitu žáků i rodičů zapojených do projektu.

 Pro děti znamená dostupný školní oběd to, že se necítí jiné, jsou součástí školního dění a mohou sdílet stejné zážitky, jako ostatní spolužáci. Prokázáno je také, že oběd děti nejen nasytí,  ale  díky němu děti získají daleko víc. Zlepšují si školní docházku, jsou iniciativnější a sebevědomější, soustředěnější a klidnější, také se lépe zapojují do kolektivu spolužáků.

Pro rodiče stačí udělat pouze 2 základní kroky a poté nebrání nic tomu, aby dítě začalo chodit na obědy.

  1. Obrátit se na školu
  2. Dát souhlas s nakládáním s osobními údaji (formulář ke stažení zde…)

Rodiče bychom dále rádi požádali, aby své dítě řádně odhlašovali z obědů. Ušetřené finanční prostředky budou vráceny zpět na transparentní účet.

 Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy

Formuláře:

Souhlas rodičů

Odkaz na web:    www.obedyprodeti.cz

________________________________________________________________________

Provozní řád ŠJ 2020 – 2021

Reklamační protokol ŠJ

Nejčastější dotazy rodičů na školní stravování

_______________________________________________________________________

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Vedoucí školní jídelny: Simona Lhotková

Vedoucí kuchařka: Simona Lhotková

Kuchařka: Alena Kohnerová

Pomocná kuchařka: Jana Bělková