Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Organizace školního roku


 

Organizace školního roku 2020/2021

 

přípravný týden 26.8. – 31. 8. 2020  učitelé
1. pololetí 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021  
2. pololetí 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021  
I. čtvrtletí 24. 11. 2020 pedagogická rada
1. pololetí 19. 1. 2021 pedagogická rada
vysvědčení 28. 1. 2021  
III. čtvrtletí 27. 4. 2021 pedagogická rada
2. pololetí 15. 6. 2021 pedagogická rada
vysvědčení 30. 6. 2021  
třídní schůzky                   
1. 9. 2020 1.třída po slavnostním zahájení
 24. 9. 2020  třídní schůzky
  v ŽK, e-mail,webové stránky
   

 

den otevřených dveří  březen 2021
zápis  14. 4. 2021
ředitelské volno  16. 11. 2020
   

 

vyhlášené dny volna MŠMT 26. a 27. 10. 2020
podzimní 29. a 30. 10. 2020
vánoční 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
pololetní 29. 1. 2021
jarní 8. 3. – 14. 3. 2021
velikonoční 1. 4. 2021
hlavní 1. 7. – 31. 8. 2021

 

 

 

 

 

 Konzultační hodiny
Mgr. Monika Přibíková pondělí 13:00 – 14:00
Klára Benešová, DiS středa 7:15 – 7:40
Lucie Jirásková, DiS úterý 7:20 – 7:40
Mgr. Ing. Markéta Kosová pondělí 7:15 – 7:40
Mgr. Kamila Havlíčková středa 7:15 – 7:40
Mgr. Alena Lejčarová    

 

den program čas
úterý

1.9. 2020

Slavnostní zahájení před školou

třídní schůzky pro rodiče žáků 1. třídy

jedna vyučovací hodina

 

středa

2. 9. 2020

  

třídnické práce 1. třída do 9:45

2. – 5. třída  do 11:45

školní družina a jídelna

v běžném provozu

od čtvrtka

3. 9. 2020

vyučování podle rozvrhu školní družina a jídelna

v běžném provozu

 

Ozdravný pobyt s lyžováním pro žáky 2. – 5. ročníku bude v termínu 24. 1. – 30. 1. 2021 ve Velké Úpě v Krkonoších, chata Mileta.

Pro žáky 1. ročníku a MŠ bude probíhat lyžování s Mikešem na Šibeničním vrchu, termín bude upřesněn.

Jarní ozdravné pobyty jednotlivých tříd se budou konat v květnu a červnu.

2. Vzdělávací program 

Ve školním roce 2020/2021 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Škola, ve které máme na děti čas“.

3. Organizační náležitosti

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele, vychovatelky ŠD, případně na ředitelku školy.

Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně, e- mailem nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče (zákonný zástupce) vyzvednou ve škole. Žáci během vyučování nemohou odejít sami (vyzvedne si je zletilá osoba schválená zákonným zástupcem).

Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden až tři dny třídní učitel, na více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem (formulář na uvolnění lze stáhnout na webových stránkách).

Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka, po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů v žákovské knížce.

4. Školní družina

Provoz školní družiny: 11:45 – 17:00 hod.

Měsíční poplatek činí 200 Kč.

Ranní hlídání dětí: 7:00 – 7:40 hod.

Do ranní družiny přicházejí žáci nejdéle do 7:15 hodin.

5. Kroužky – viz kroužky

6. Školní jídelna

Placení obědů: žáci  10 let – 32 Kč, žáci 11  12 let – 34 Kč.

Odhlašování a přihlašování obědů je možné SMS zprávou na tel. č.: 734 824 108  nebo emailem jidelna@zssenohraby.cz  pouze den předem od 7.00 do 18:00 hodin. V případě nemoci v neděli od 10:00 do 18:00 hodin.Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout přes okno v naší výdejně U Andělů. 

7. Sběr papíru, víček, hliníku:

V průběhu školního roku.

8. Třídní schůzky a konzultační hodiny

 Konzultační hodiny
Mgr. Monika Přibíková pondělí 13:00 – 14:00
Klára Benešová, DiS středa 7:15 – 7:40
Lucie Jirásková, DiS úterý 7:20 – 7:40
Mgr. Ing. Markéta Kosová pondělí 7:15 – 7:40
Mgr. Kamila Havlíčková středa 7:15 – 7:40
Mgr. Alena Lejčarová