Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Družina


Školní družina má ve školním roce 2020/2021  3 oddělení.

Kapacita ŠD – 83 dětí – přednostně děti zaměstnaných zákonných zástupců.

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

  1. 1.    oddělení – Eva Markgráfová (1. třída + doplnění 5. třída)
  2. 2.    oddělení – Jana Kadeřábková (2. třída + doplnění 4.třída)
  3. 3.    oddělení –Kateřina Staňková (3. třída + doplnění 4. třída)
  4.  paní vychovatelka Denisa Chadimová

Ranní hlídání dětí – 7.00 – 7.40 hod.

Odpolední družina1. oddělení11:45 – 16:00,

                                    2. oddělení:  11:45 – 15:30,

                                    3. oddělení:  11.45 – 17:00,

od 15:30 dvě oddělení, od 16:30 jedno oddělení.

Program:
Činnosti výtvarné: seznamování dětí s výtvarnými technikami, rozmanitá práce a využití papíru,
Ruční práce: háčkování, pletení, vyšívání, navlékání korálků,
Kreativní činnost: modelování z různých materiálů, odlévání sádrových výrobků,
Činnosti tělovýchovně – rekreační: sportování na školním hřišti a školní zahradě (fotbal, vybíjená, klasické dětské hry, sáňkování, prolézačky…) vycházky na Ježov, do Hrušova a blízkého okolí, seznamování se s místní historií,
Činnosti přírodovědné:
přesazování a péče o květiny, pěstování zeleniny, pozorování přírody, sběr přírodního materiálu a následné tvoření,
Činnosti odpočinkové: hraní stolních her, četba pohádek, kvízy a hádanky,
Dramatická činnost: maňáskové a loutkové divadlo, hraní pohádek,
Hudební činnost: taneční a pěvecké soutěže.
Příprava na vyučování

Během celého školního roku aktivně využíváme jak prostory školní družiny, tak i školní zahradu a nové hřiště. Uvnitř školy užíváme všechny možnosti, které nám družina nabízí. Na školní zahradě se převážně věnujeme sportovnímu a hernímu vyžití, ale také pěstitelské činnosti. Průběh školního roku zpestřuje pořádání rozličných zábavných akcí, jako například vánoční besídka, karneval, Den Země, sportovní den a ples čarodějnic. Mimo školní prostory chodíme poznávat okolní přírodu a seznamovat se s místní historií. Aktivně se podílíme na výzdobě školy za pomoci našich výrobků a obrázků. Když máme čas a chuť, něco dobrého si upečeme. Snažíme se děti vést ke vzájemné toleranci, kamarádství a všestranně je rozvíjet jak po duševní, tak po fyzické stránce.