Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Zápis do 1. třídy


Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce ředitelka ZŠ a MŠ Senohraby stanovila období od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Požadované tiskopisy:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
 • Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko – psychologické poradny, odborného lékaře)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat  tiskopisy a doručit následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou – datová schránka školy ID: uytmhfj
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, Školní 27, okres Praha-východ, 251 66 Senohraby, obálka bude označena slovem ZÁPIS
 4. osobní podání u ředitelky školy: 6. 4., 13. 4. a 20. 4. 2021 od 8 do 12 hodin.

Vyžadujeme doložení rodného listu prostou kopií dálkovým způsobem u dětí, které nenavštěvovaly Mateřskou školu Senohraby.

Po obdržení žádosti, Vám bude přiděleno registrační číslo (buď při osobním jednání nebo elektronicky).

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky školy

dne 28. 4. 2021 od 8 do 12 hod.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Žádost o odklad povinné školní docházky

Kritéria přijetí

Odklad povinné školní docházky

 • § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
 • rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ a MŠ Senohraby nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s doporučením Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2020/2021 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku

Termín dne otevřených dveří: 

Termín zápisu: od 1. 4. do 24. 4. 2021 bez přítomnosti dětí

Doporučující materiál:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  (dále Desatero pro rodiče)
Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Rady pro rodiče před zápisem – jak pomoci svému dítěti