Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Informace


ŠKOLNÍ JÍDELNA INFORMACE

Vážení rodiče a strávníci

Po otevření škol v květnu 2020 mohou školní jídelny vařit dotovanou stravu pouze těm dětem, žákům a studentům, kteří se účastní vyučování ve škole. V jídelně se nemohou stravovat děti, které do školy nedochází, tedy např. žáci 2. stupně a středních škol, nebo žáci 1. stupně, jejichž rodiče je vyučují doma. Pro ty připadá v úvahu pouze stravování formou doplňkové činnosti s výdejem přes okénko. Protože naše jídelna nedisponuje výdejním okénkem na ulici nelze provozovat doplňkovou činnost. Proto je jídelna uzavřena pro cizí strávníky a oběd si nelze vyzvednout ani v případě absence dítěte přihlášeného ke školní docházce.

Tento režim potvrzuje i Česká školní inspekce. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys napsal: „Tím, že jsou žáci doma, nemají nárok na hmotné zabezpečení, jelikož podle § 122 odst. 2 školského zákona se žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Podle uvedených informací není možné, aby do školní jídelny docházel na oběd žák 2. stupně, který nemá školní vyučování, nebo aby si rodiče vyzvedávali oběd do jídlonosiče pro své dvě děti, z nichž jedno je ve vyučování a druhé je doma.

 

Jak se bude postupovat:

— Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 — V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

— Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

— Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. — Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Děkujeme za pochopení tým školní jídelny

 

Projekt OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2019/2020

Rádi bychom Vás informovali o možnosti pomoci dětem bez školních obědů o možnosti využití projektu OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2019/2020 pro děti naší ZŠ (pod záštitou MPSV a MŠMT).

Projekt poskytuje společnost WOMEN FOR WOMEN. Pro ty, kteří chtějí přispět, je možnost zaslat finanční částku na transparentní účet: 888 555 999/5500 (více na www.obedyprodeti.cz).

Partnerem pro spolupráci s výše uvedenou společností pro poskytnutí daru může být pouze škola, která zajistí vše potřebné. Dohodnutý finanční dar škole je poskytnut na základě darovací smlouvy. Nevyčerpané prostředky jsou po vyúčtování opět vráceny na transparentní účet.

Cílem projektu je poskytnout zcela anonymně pomoc dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně.

Nestyďte si říci o pomoc“

 Rodiče se mohou obrátit na třídního učitele svého dítěte, nebo vedení školy a informovat se o této formě pomoci a svém zájmu využití.

Škola a její pracovníci zaručují anonymitu žáků i rodičů zapojených do projektu.

 Pro děti znamená dostupný školní oběd to, že se necítí jiné, jsou součástí školního dění a mohou sdílet stejné zážitky, jako ostatní spolužáci. Prokázáno je také, že oběd děti nejen nasytí,  ale  díky němu děti získají daleko víc. Zlepšují si školní docházku, jsou iniciativnější a sebevědomější, soustředěnější a klidnější, také se lépe zapojují do kolektivu spolužáků.

Pro rodiče stačí udělat pouze 2 základní kroky a poté nebrání nic tomu, aby dítě začalo chodit na obědy.

  1. Obrátit se na školu
  2. Dát souhlas s nakládáním s osobními údaji (formulář ke stažení zde…)

 Rodiče bychom dále rádi požádali, aby své dítě řádně odhlašovali z obědů. Ušetřené finanční prostředky budou vráceny zpět na transparentní účet.

 Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy

Formuláře:

Souhlas rodičů

Odkaz na web:    www.obedyprodeti.cz

_________________________________________________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNÍ CENY STRAVNÉHO:   

děti do 10 let               28 Kč

děti 11 až 12 let           29 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů bodů 1 až 4. (viz. příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.)

Žáci se přihlašují ke stravování na začátku školního roku. Lze se přihlásit pouze na jednotlivé dny, nebo na celý týden. Platby stravného se provádějí předem měsíčně trvalým příkazem.
Vyúčtování  stravného se provádí 1x ročně (v červenci) – případný přeplatek je poukazován zpět na účet. 

Platba stravného – číslo účtu 220 164 8953/2010

Odhlašování obědů je možné SMS zprávou na tel. č.: 734 824 108 v naléhavých případech volejte na tel. č.: 323 602 211, nebo e-mailem jidelna@zssenohraby.cz nejpozději však do 7.00 hodin odhlašovaného dne. Pouze první den lze oběd také odebrat do přinesených nádob. Není-li žák ze stravování odhlášen, rodiče hradí stravné v plné výši. Pokud nemoc dítěte trvá nadále v následující týden je nutné dítě (v pondělí do 7.00 hodin) opět odhlásit. Po skončení absence je nutné dítě opět ke stravování přihlásit.

Provozní řád ŠJ 2019 – 2020

Reklamační protokol ŠJ

_____________________________________________________________________________________________________________________

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Vedoucí školní jídelny: Simona Lhotková

Vedoucí kuchařka: Simona Lhotková

Pomocná kuchařka: Lenka Flídrová

Pomocná síla: Jana Veselá