Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Zápis do 1. třídy


Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V letošním školním roce 2022/2023 bude probíhat zápis budoucích prvňáčků v termínu: 13. 4. 2022 od 13:30 do 17:00 h.

Pokud budou rodiče žádat o odklad, musí přinést vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a vyšetření od dětského lékaře již k zápisu!

Požadované tiskopisy:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
  • Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko – psychologické poradny, odborného lékaře)

S sebou, prosím, rodný list, kartičku pojištěnce dítěte a OP rodičů. 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Žádost o odklad povinné školní docházky

Kritéria přijetí

Odklad povinné školní docházky

  • § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
  • rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ a MŠ Senohraby nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s doporučením Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2021/2022 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku

Termín dne otevřených dveří: 21. 3. 2022

Termín zápisu: 13. 4. 2022. 13:30 – 17:00 h

Doporučující materiál:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  (dále Desatero pro rodiče)
Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Rady pro rodiče před zápisem – jak pomoci svému dítěti

 

Zápis do 1. ročníku pro cizince

Termín zápisu žáků „cizinců“, jedná se pouze a výlučně o osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu

do školy s trvalým pobytem v Senohrabech proběhne dne 15. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin

v budově základní školy.

Žádost o přijetí

Kritéria přijetí