Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Zápis do 1. třídy


Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V letošním školním roce 2022/2023 bude probíhat zápis budoucích prvňáčků v termínu: 13. 4. 2022 od 13:30 do 17:00 h.

Pokud budou rodiče žádat o odklad, musí přinést vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a vyšetření od dětského lékaře již k zápisu!

Požadované tiskopisy:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
  • Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko – psychologické poradny, odborného lékaře)

S sebou, prosím, rodný list, kartičku pojištěnce dítěte a OP rodičů. 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Žádost o odklad povinné školní docházky

Kritéria přijetí

Odklad povinné školní docházky

  • § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
  • rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ a MŠ Senohraby nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s doporučením Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2021/2022 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku

Termín dne otevřených dveří: 21. 3. 2022

Termín zápisu: 13. 4. 2022. 13:30 – 17:00 h

Doporučující materiál:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  (dále Desatero pro rodiče)
Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Rady pro rodiče před zápisem – jak pomoci svému dítěti

 

Zápis do 1. ročníku pro cizince

Termín zápisu žáků „cizinců“, jedná se pouze a výlučně o osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu

do školy s trvalým pobytem v Senohrabech proběhne dne 15. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin

v budově základní školy.

Žádost o přijetí

Kritéria přijetí