Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Zápis do 1. třídy


Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v letošním školním roce 2019/2020 bude probíhat zápis budoucích prvňáčků v termínu:
od 1. 4. do 24. 4. 2020 bez přítomnosti dětí.
Pozvánka k zápisu 2020

Kritéria přijetí

Odklad povinné školní docházky

  • 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
  • rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ a MŠ Senohraby nejpozději do 30. 5. 2020 spolu s doporučením Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2019/2020 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku

Termín dne otevřených dveří: 11. 3. 2020

Termín zápisu: od 1. 4. do 24. 4. 2020 bez přítomnosti dětí

Doporučující materiál:
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  (dále Desatero pro rodiče)
Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Rady pro rodiče před zápisem – jak pomoci svému dítěti