Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

ZŠ ředitelna: 323 655 337
ZŠ sborovna: 323 655 609
ZŠ mobil: 725 781 366
ŠD mobilní čísla:
725 830 221
725 830 236
602 544 063
MŠ ředitelna: 736 115 814

e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Etický kodex


Etický kodex učitele ZŠ a MŠ Senohraby

Je vnitřním dokumentem školy, který vymezuje základní hodnoty, pravidla chování a jednání zaměstnanců školy. Tento kodex vznikl za spolupráce a tvořivosti všech zaměstnanců školy na výjezdním zasedání 10. 10. 2021.

Chceme být svým jednotným přístupem k etickým pravidlům vzorem dětem a žákům, důvěryhodnými partnery pro rodiče a širokou veřejnost, spolupracujícím a podporujícím týmem zaměstnanců.

Základem pro etické jednání jsou naše hodnoty:  

  • Laskavý a pozitivní přístup, zájem o žáka
  • Otevřenost k novým metodám, nápady kreativita
  • Flexibilita, pružné jednání
  • Rozhodnost
  • Vstřícnost, ochota a pomoc druhému kolegovi
  • Smysl pro humor

Jak chceme být vnímáni ve vztahu

k veřejnosti:             Jako profesionálové hodni důvěry a respektu, kteří drží při sobě.

k ostatním                 Budujeme příjemné prostředí, ve kterém se vzájemně respektujeme, 

zaměstnancům:         inspirujeme a pomáháme si.

k žákům:                   Jsme autentičtí, inspirující a pravdivé osobnosti s pozitivním přístupem, které s žáky vytváří partnerské vztahy.

k sobě:                       Děláme práci nejlíp, jak umíme. Vzděláváme se, spolupracujeme, důvěřujeme, pomáháme, inspirujeme, nasloucháme a učíme se od ostatních.