Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

O škole


 

Charakteristika školy 

Škola, ve které máme na děti čas

„Dítě tvůrce, rodič partner, učitel průvodce“

Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha – východ, příspěvková organizace

Školní 27, 251 66 Senohraby

 

  1. Navazující vzdělání dětí od 3 do 12 let

         Mateřská škola – základní škola I. stupeň

         Spolupráce a provázanost předškolního zařízení se vzděláním na I. stupni ZŠ

  1. Inkluzivní program školy

          Individuální vzdělávací plány pro děti se znevýhodněním, práce s nadanými žáky

          Individuální přístup  učitelů při vyučování

          Přípravné kurzy na gymnázia pro žáky 5. ročníku

          Doučování ve škole, speciální pedagog

  1. Efektivní výuka

         Činnostní metody učení – žák je tvůrcem a učitel průvodcem, projektové vyučování, konstruktivistické metody, prvky kritického myšlení, Začít spolu, dramatická výchova, výuka matematiky profesora Hejného, genetická metoda čtení, sfumato atd.

        Vnitřní motivace – spolupráce dětí při řešení úloh, řešení úloh ze života, práce s chybou, získávání práce s informací, sdílení s žáky, prezentace, referáty

        Výuka anglického jazyka od 2. třídy.

  1. Smysluplné hodnocení

          Vlastní hodnocení procesu vzdělávání – sebehodnocení, konzultační tria.

          Motivace k lepším výsledkům – gradované úlohy od nejlehčí po nejtěžší, možnosti oprav nepovedeného výstupu.

  1. Příjemné prostředí školy

         Efektivní preventivní program (prevence šikany, školní parlament, stmelovací výjezdy, pravidla třídy, tradiční akce škol, mezitřídní projekty)

  1. Odpolední aktivity pro žáky

         Školní družina, odpolední kroužky

  1. Kvalitní pedagogický sbor

         Otevřený a partnerský přístup k žákům a kolegům, další vzdělávání

  1. Partnerství s rodiči

         Rodič je vítaným partnerem školy, možnosti náslechu v hodinách, dílny pro rodiče