Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

ZŠ ředitelna: 323 655 337
ZŠ sborovna: 323 655 609
ZŠ mobil: 725 781 366
ŠD mobilní čísla:
725 830 221
725 830 236
602 544 063
MŠ ředitelna: 736 115 814

e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Přijímací řízení


Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023 (pro přijetí pro školní rok 2023/2024):

 

Aktuální přihláška 2023 na SŠ denní studium.

Aktuální přihláška 2023 na SŠ denní studium (přímé vyplnění).

Přijímací řízení
Stručný průvodce přijímacím řízením na SŠ je na www.cermat.cz

Přijímací zkoušky na střední školy
Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu z češtiny a matematiky je stanovena na dny:

Termíny:
1. termín 13. 4. 2023  pro 4leté obory vzdělání, 17. 4. 2023 pro 6leté a 8leté obory vzdělání,
2. termín 14. 4. 2023 pro 4leté obory vzdělání, 18. 4. 2023 pro 6leté a 8leté obory vzdělání.

Náhradní termín:
1. termín 10. 5. 2023,
2. termín 11. 5. 2023.

Celková informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce 2022/2023 ZDE

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023

Český jazyk

Specifikace požadavků ZDE

Matematika

Specifikace požadavků ZDE

Přihlášky na střední školu

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022
  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023 (do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek)

Co je to zápisový lístek?

  • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
  • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Formuláře přihlášek naleznete v záložce Tiskopisy přihlášek na SŠ.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ.

Informace k přijímací zkoušce do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou ZDE