Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Prevence nežádoucích jevů


MŠMT – prevence rizikového chování + 14 příloh

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 s účinností k 1. 11. 2010 a 14 příloh zaměřených na oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, syndrom týraného dítěte, šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, záškoláctví, tabák, násilí, krádeže.

Popisuje činnosti vykonávané školním metodikem prevence, ředitelem školy, třídním učitelem.

Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51.

Přílohy:

msmt_prevence_rizikoveho_chovani

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_01_drogy

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_02_doprava

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_03_poruchy_prijmu_potravy

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_04_alkohol

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_05_syndrom_tyraneho_ditete

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_06_sikana

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_07_kybersikana

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_08_homofobie

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_09_extremismus

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_10_vandalismus

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_11_zaskolactvi

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_12_tabak

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_13_nasili

msmt_prevence_rizikoveho_chovani_14_kradeze

Krizový plán školy Senohraby

MŠMT podporuje nový program k prevenci šikany.

Naše škola je na stránkách www.nntb.cz také registrována.
Je zde také možnost stažení mobilní aplikace, která byla vytvořena pro všechny chytré telefony.

„Nenech to být“ je internetový systém sloužící k odhalování šikany a vylučování z kolektivu na školách po celé České republice, kterým bude poskytován zdarma. Škola uvede při své registraci do systému kontakt na školního metodika prevence, kterému bude doručen podnět k prověření situace. Anonymní oznámení o možné šikaně lze pak projednat na schůzce celého školního poradenského pracoviště, přičemž bude stanoveno opatření k dalšímu postupu práce s třídním kolektivem, případně s potvrzeným agresorem i obětí a jejich rodiči.

Součástí projektu je také metodika, kterou pro potřeby školních metodiků zpracovala pro projekt předsedkyně Odborné společnosti pro primární prevenci rizikového chování Lenka Skácelová z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně. Projekt je napojen na Linku bezpečí. Ta je připravena v případech nezbytného okamžitého řešení situace pomoci.

Projekt „Nenech to být“ poskytuje možnost rychlého odhalení negativních vztahů ve školním prostředí, a tím řešit nebo alespoň minimalizovat rizika se šikanou spojena. Projekt je autorským dílem podnikajících studentů gymnázia Vídeňská, vychází tedy přímo z potřeb mladé generace a současně je svým provedením mladým lidem blízký a školám dostupný a uživatelsky snadný. Projekt je v provozu od 26. března 2017 na webu: www.nntb.cz, kde se můžou školy již jednoduše zaregistrovat.

Signály šikanování pro rodiče ZDE.
Přímé a nepřímé signály šikanování ZDE.

Rozdíly mezi šikanou a škádlením ZDE.

Odkaz na krátký film o šikaně:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/211562222000001

Článek o kyberšikaně ze seznamu.cz ZDE.
Jak rozpoznat kyberšikanu ZDE.
Bezpečně na internetu ZDE.

Vzkaz rodičům od jejich dětí ZDE.

Čeho si všímat ZDE.
Desatero bezpečného chování
ZDE.