Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

ZŠ ředitelna: 323 655 337
ZŠ sborovna: 323 655 609
ZŠ mobil: 725 781 366
ŠD mobilní čísla:
725 830 221
725 830 236
602 544 063
MŠ ředitelna: 736 115 814

e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Projekty (EU, dlouhodobé…)


KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ PROJEKTY A PROJEKTY DOTOVANÉ  EU:

2022/2023 – 2023/2024

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Datum zahájení: 1. 12. 2022

Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2024

Mateřská škola
Školní asistent MŠ
Vzdělávání pracovníků v MŠ
 
Základní škola
Školní asistent v ZŠ
Vzdělávání pracovníků v ZŠ
 
Školní družina
Vzdělávání pracovníků v ŠD 
 
Celkem dotace: 1.099.342 Kč
 
 

Projekt Vybavení ZŠ a MŠ Senohraby spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je pořízení vybavení (nábytku) do třídy mateřské školy a nákup nového konvektomatu do školní jídelny. Přínosem projektu je zajištění kvalitního zázemí pro děti navštěvující mateřskou a základní školu v Senohrabech.

PLAKÁT

Projekt ŠABLONY III. spolufinancován  Evropskou unií

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Datum zahájení: 1. 4. 2021

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2023

PLAKÁT

Projekt EDISON týdenní interaktivní výuka anglického jazyk

ABECEDA PENĚZ – rozvoj finanční gramotnosti žáků 2. a 5. ročníku. Projekt realizovaný ve spolupráci s Českou spořitelnou.

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL – i v letošním školním roce budou naši žáci 1x týdně dostávat ovoce nebo zeleninu a mléko (www stránky projektu ZDE).

Dlouhodobý projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (www stránky ZDE).

2021/2022

Digitalizujeme školu

Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

PLAKÁT

PLAKÁT

Doučování žáků škol, financováno Evropskou unií

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

PLAKÁT

O2 Chytrá škola 

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola poskytla škole příspěvek ve výši 37.350 Kč na podporu mediální gramotnosti pedagogů a dětí.  Z grantu budou financována školení pro pedagogy, pomůcky pro digitální vzdělávání a žákovské vzdělávací programy.

LOGO O2

Projekt ŠABLONY III. spolufinancován  Evropskou unií

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Datum zahájení: 1. 4. 2021

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2023

PLAKÁT

Nastavené šablony pro MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce

Projektový den mimo školu

Nastavené šablony pro ZŠ:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Projektový den ve výuce

Projektový den mimo školu

Projekt EDISON týdenní interaktivní výuka anglického jazyk

ABECEDA PENĚZ – rozvoj finanční gramotnosti žáků 2. a 5. ročníku. Projekt realizovaný ve spolupráci s Českou spořitelnou.

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL – i v letošním školním roce budou naši žáci 1x týdně dostávat ovoce nebo zeleninu a mléko (www stránky projektu ZDE).

Dlouhodobý projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (www stránky ZDE).

2020/2021

Projekt ŠABLONY III. spolufinancován  Evropskou Unií

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Datum zahájení: 1. 4. 2021

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2023

PLAKÁT

Nastavené šablony pro MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce

Projektový den mimo školu

Nastavené šablony pro ZŠ:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Projektový den ve výuce

Projektový den mimo školu

 

Distanční výuka – vybavení digitálními technologiemi

PLAKÁT

 

2019/2020

Projekt ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOHRABY je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je zvýšení kapacity a modernizace mateřské školy, pořízení vybavení,

kompenzačních pomůcek, vnitřních i venkovních herních prvků, zajištění

bezbariérového přístupu a úpravy venkovního prostranství.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2020

Předpokládané ukončení projektu: srpen 2021

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

INFORMACE O STAVBĚ

  

Projekt ODBORNÁ UČEBNA IT A  AJ  spolufinancován Evropskou unií.

Vznik nové odborné učebny ICT a jazyků a její vybavení novým

počítačovým zařízením a nábytkem pro zkvalitnění výuky.

Realizace: březen – srpen 2020

PLAKÁT

Projekt ŠABLONY II. spolufinancován  Evropskou Unií

Bližší informace ZDE.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Datum zahájení: 1. 4. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021

PLAKÁT

Zaměření naší školy:

Nastavené šablony pro MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP inkluze

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Nastavené šablony pro ZŠ:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP matematická gramotnost, ICT, cizí jazyk, čtenářská gramotnost

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Nastavené šablony pro ŠD:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP inkluze

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP čtenářská gramotnost

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Pokračování v projektu OBOROVÝ MENTORING V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ – badatelsky orientovaná výuka.

Projekt EDISON – návštěva zahraničních stážistů (jaro 2020)

Týdenní interaktivní výuka anglického jazyk

ABECEDA PENĚZ – rozvoj finanční gramotnosti žáků 5. ročníku. Projekt realizovaný ve spolupráci s Českou spořitelnou.

OVOCE DO ŠKOL – i v letošním školním roce budou naši žáci 1x týdně dostávat ovoce nebo zeleninu (www stránky projektu ZDE).

Dlouhodobý projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (www stránky ZDE).

Dlouhodobý projekt RECYKLOHRANÍ (www stránky ZDE).

2018/2019

Projekt OBOROVÝ MENTORING V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ – badatelsky orientovaná výuka, více info ZDE.

Dokončení výzvy: 02_16_022  Šablony I.

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL – i v letošním školním roce budou naši žáci 1x týdně dostávat ovoce,zeleninu a mléčné výrobky, o projektu ZDE).

Projekt EDISON – opětovná návštěva zahraničních stážistů měsíc květen 2019

ABECEDA PENĚZ – rozvoj finanční gramotnosti žáků 2. a  5. ročníku. Projekt realizovaný ve spolupráci s Českou spořitelnou.

Dlouhodobý projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (www stránky ZDE).

FOND SIDUS – veřejná sbírka na podporu projektu pro pomoc nemocným dětem.

ADOPCE NA DÁLKU – financování školného pro indickou holčičku Grace G. Nelgikar.

Dlouhodobý projekt RECYKLOHRANÍ (www stránky ZDE).

2017/2018

Projekt spolufinancován  Evropskou Unií

Bližší informace ZDE

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování  – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Zaměření naší školy:

školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP čtenářskách a matematická pregramotnost MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP čtenářská a matematická gramotnost ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem ZŠ

Projekt EDISON – návštěva zahraničních stážistů Taiwan, Itálie, Kanada, Brazílie.

Týdenní interaktivní výuka anglického jazyka.

ABECEDA PENĚZ – rozvoj finanční gramotnosti žáků 5. ročníku. Projekt realizovaný ve spolupráci s Českou spořitelnou.

OVOCE DO ŠKOL – i v letošním školním roce budou naši žáci 1x týdně dostávat ovoce nebo zeleninu (www stránky projektu ZDE).

Dlouhodobý projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (www stránky ZDE).

Dlouhodobý projekt RECYKLOHRANÍ (www stránky ZDE).

Celoškolní projekt „UČÍME SE O DĚJINÁCH ZBLÍZKA“
V hodinách prvouky a vlastivědy mají být děti seznámeny s novodobou historií. Jak to ale udělat, aby nešlo jen o „suchá“ fakta a nicneříkající letopočty? Jak v dětech nenásilně pěstovat úctu ke stáří? Jak zařídit, aby z paměti nevymizely vzpomínky na naše předky, díky kterým tu jsme?
Letos si vyzkoušíme uchopit toto téma trochu jinak a zblízka. Děti budou pátrat v rodinných archivech, hledat dobové fotky, zkusí od svých rodin zapůjčit historické předměty, ptát se svých babiček a dědečků…a tak s pomocí rodičů a učitelů oživit nedávno minulé časy.

2015/2016:

Dlouhodobý projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (www stránky ZDE).

Dlouhodobý projekt RECYKLOHRANÍ (www stránky ZDE).

Projekty financované EU (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK) :    

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky – Margate – Anglie
Podpora primární prevence.

Ovoce do škol – i v letošním školním roce budou naši žáci 1x týdně dostávat ovoce nebo zeleninu (www stránky projektu ZDE).

2014/2015:

Měsíc za mír a nenásilí (2. 9. – 2. 10.):
Ztvárnění symbolu nenásilí. O tématu nenásilí jsme ve třídách diskutovali, některé třídy pak téma výtvarně zpracovaly a nakonec jsme se 1. 10. sešli a symbol společně vytvořili z nás samotných.

Celostátní projekt 72 hodin:
Žáci společně s učiteli 9. října odpoledne a 10. října dopoledne uklidí školní zahradu a hřiště. Provedeme tzv. „velký úklid“ před zimou a budeme moci i nadále využívat zahradu k hraní, sportování nebo relaxaci. Uklizená zahrada bude radostí nejen pro žáky školy, ale i pro maminky s malými dětmi, které zde tráví odpoledne. Zároveň děti připraví záhonky pro spolužáky, kteří je budou využívat při hodinách Prvouky.

Dlouhodobý projekt RECYKLOHRANÍ:
Sbíráme nepotřebné elektronické věci televize, počítače, monitory, rádia, tonery… za ně získáme body, které jsou vyměněny za výukové pořady a pomůcky pro děti.
Dále sbíráme hliník, starý papír, PET víčka a použitý kuchyňský olej.

Už tradiční TÝDEN ZEMĚ – letos na téma „Domácí mazlíčci“ – co potřebují a jak se o ně zodpovědně starat. Na závěr úklid lesa a potoka.

Zdravá strava do škol:
Projekt se zaměřuje na stravování dětí ve školách. Odborní poradci na výživu dětí působí přímo ve školách a poskytují osvětu o zdravé výživě a správných stravovacích návycích formou přednášek a konzultací, podílí se na projektových dnech spolu s učiteli a poskytují školní výživovou poradnu pro děti i jejich rodiče.

Projekty financované EU (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK) :

„Dokážu to“ (AISIS):
Kurz pro budoucí lektory a mentory – v tematických programech: “Rozumíme penězům“ (3 pí. učitelky); „Minimalizace šikany“ (2 pí. učitelky).

„Digitální věk ve školách“:
Projekt, který má za úkol posunout pedagogické pracovníky v oblasti uživatelských a didaktických dovedností v zapojení ICT.

„Škola jako centrum zdraví a centrum bezpečnosti v dopravě”:
Tento projekt si klade za cíl rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky základních a středních škol a přispět tak k posílení jejich fyzické i psychické kondice.

Cizí jazyky pro život:
Financování rodilého mluvčího Aj


Ovoce do škol
 – i v letošním školním roce budou naši žáci 1x týdně dostávat ovoce nebo zeleninu.

2013/2014:

Pokračování projektu „Kvalitní škola“

Ovoce do škol – i v letošním školním roce budou naši žáci 1x týdně dostávat ovoce nebo zeleninu.

2012/2013:
Ve školním roce 2012/2013  jsme  zahájili projekt realizovaný z peněz EU a MŠMT – „Kvalitní výuka“.
Škola získala peníze na podporu modernizace výuky, především v následujících oblastech (klíčových aktivitách): čtenářská a informační gramotnost, český jazyk, anglický jazyk, matematika, člověk a příroda/svět a oblast práce s počítači a informacemi.
Podrobné informace k projektu si můžete přečíst ZDE.

OSTATNÍ PROJEKTY:
Na podnět z řad rodičů se škola v lednu 2012 zapojila do projektu „Rodiče vítáni“. Více informací čtěte ZDE.

Projekt „Čtení pomáhá“ (www stránky ZDE):
Projekt rozděluje čtenáře na tři skupiny, od těch nejmenších, tj. 3.-5. třída, přes druhý stupeň, tj. 6.-9. třída, až po středoškoláky. Pro každou skupinu je připraven seznam knih, které jsou zapojeny do projektu. Knihy do projektu vybírá odborná porota (http://www.ctenipomaha.cz/cs/porota).
Čtenář následně čte doporučené knihy a své znalosti z četby si prověřuje na příslušném testu. Pokud je úspěšný získá kredit 50 Kč, který může věnovat na některou z otevřených charitativních projektů. Pokud třikrát neuspěje, může obměněný test vyzkoušet znovu až za týden.
Kredity čtenáři věnují jednotlivým charitám podle vlastního uvážení. Poté, co je u charity vybrána předem stanovená částka v kreditech, se tato stává ukončenou a na její účet je odeslána celková suma peněz. Peníze do projektu vkládá jeho zakladatel p. Martin Roman. Projekt je dále podporován nespočtem partnerů (http://www.ctenipomaha.cz/cs/Partneri).
Projekt běží již přes rok a my i čtenáři jsme s ním velice spokojeni. Nejen, že se daří děti motivovat ke čtení, ale nadšené jsou i z pomoci druhým. Přes webové stránky se doposud zaregistrovalo 93 538 čtenářů, kteří svým čtením získali 12 450 900 Kč, které zaplatily 134 charitativních akcí.
Na projektu spolupracují jak samotní čtenáři, tak i jednotliví učitelé či knihovny.
Naše škola se k projektu připojila v květnu 2012.