Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

ZŠ ředitelna: 323 655 337
ZŠ sborovna: 323 655 609
ZŠ mobil: 725 781 366
ŠD mobilní čísla:
725 830 221
725 830 236
602 544 063
MŠ ředitelna: 736 115 814

e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

EU peníze školám


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU

Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) byl realizován v termínu 1. 4. 2011 – 31. 9. 2013.

Výchozí informace o projektu jsou uvedeny ve Finální verzi žádosti, v „Projektovém záměru“a ve smlouvě mezi ZŠ Senohraby a MŠMT ČR.
Vzhledem k podmínkám naší školy a prioritám našeho ŠVP jsme se v rámci projektu „Kvalitní výuka“ zaměřily na oblasti (klíčové aktivity) čtenářské gramotnosti, českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, člověka a přírody/světa a oblasti práce s počítači a informacemi.
Cíle projektu jsme naplňovaly jak individualizací výuky v těchto oblastech, tak i vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Doplňkem pak byly kurzy DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Projekt měl přímý vliv na většinu žáků školy a jeho jednotlivé části probíhaly v různých ročnících.
Výsledkem projektu je zlepšení stavu počátečního vzdělávání, zkvalitnění a zefektivnění výuky vzděláváním učitelů, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů, které budou dostupné všem učitelům ve škole.
Naše škola se do projektu zapojila v těchto tematických oblastech (klíčových aktivitách).
Zde jsou výsledky naší práce: Vypracované učební materiály