Přijaté dětí 1. třída

Přijaté děti 1. třída

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022ZDE

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým a odkladovým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole v úředních hodinách (po, út a čt od 8 do 13 h) v ředitelně školy.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. třídy proběhne koncem června.

 

Informace o provozu školy

Vážení rodiče,

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. 5. 2021 vydalo novelizované mimořádné opatření s účinností od 8. 6. 2021. ZDE

V základní školách se umožňuje osobní přítomnost žáků.

Školní družina je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Ve vnitřních prostorách již neplatí povinnost nosit ochranu nosu a úst, pouze ve společných prostorách (chodby, šatny)

Stále je zachováno testování 1x v týdnu pondělí  neinvazivními antigenními testy.

——————————————————————————————————————-

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2021  Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření nastupují žáci 1. stupně k prezenční výuce rotačním způsobem.

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. 4. 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření MZ s účinností od 3. 5. 2021. ZDE

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření MZ s účinnosti od 10. 5. 2021. ZDE

 ——————————————————————————————————————-
Testování žáků – změna
pouze 1x v týdnu pondělí  neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, SINGCLEAN test
– Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnůV den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole.
– pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
– v případě pozitivity škola vystaví potvrzení a rodič se obrátí na ošetřujícího lékaře
– Návod pro zákonné zástupce žáků k registraci na konfirmační PCR testy ZDE
video testování ZDE
návod testování ZDE
– metodický pokyn k testování ZDE
 – Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí a žáků ZDE 
– metodické pokyny ZDE
 
Školní družina

V běžném režimu, znovu obnoven provoz ranní družiny.

 
Stravování
Stravování žáků v běžném režimu. Ke stravování jsou přihlášeni žáci automaticky.
Při nemoci je třeba žáka standardně odhlásit na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz
 
Vážení rodiče, jsme rádi, že se po dlouhé době vrátí žáci plně do školy. 
Velice Vám děkuji za Vaši podporu a spolupráci, která probíhá téměř celý školní rok.
Pevně doufáme a věříme, že se situace vrátí do normálu a budeme se opět potkávat v režimu,
na který jsme byli zvyklí.
 
Přeji Vám klidné jarní dny.
 
Šárka Hájková

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021

Seznam přijatých dětí do MŠ Senohraby od 1. 9. 2021.rozhodnuti_seznam_prijatych(2)  Nepřijatí mohou být přijati po dokončení přístavby nové třídy (podzim-max.leden 2022).

 

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

10.4.2021 @ 12:33

Vážení rodiče,

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2021  Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání  nastupují děti předškolního věku do MŠ. Ranní autobus je po tuto dobu zrušen.

 Děti budou rozděleny do 2 skupin, do ZŠ Pyšely a na úřad Pyšely. Provoz obou skupin bude od 6.45 do 16.45 hodin.
 
Testování dětí – bude prováděno za pomocí rodiče (popř.jiného dospělého se souhlasem rodiče)
2x v týdnu pondělí a čtvrtek neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, LEPU test
– Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnůV den nástupu do školy předloží  rodiče dětí potvrzení s datem testu škole.
– pokud dítě nebude přítomno na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
– v případě pozitivity škola vystaví potvrzení a rodič se obrátí na ošetřujícího lékaře
– Návod pro zákonné zástupcedětí k registraci na konfirmační PCR testy ZDE
video testování ZDE
návod testování ZDE
– metodický pokyn k testování ZDE
 

Stravování

Všechny děti se budou stravovat v ZŠ Pyšely(děti z úřadu sem budou docházet) Odhlášky provádějte den předem do 16. hodin na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz.
 
Vážení rodiče, jsme rádi, že se po dlouhé době vrátí děti do školy alespoň touto formou. 
Velice Vám děkuji za Vaši podporu a spolupráci, která probíhá téměř celý školní rok.
Pevně doufáme a věříme, že se situace vrátí do normálu a budeme se opět potkávat v režimu,
na který jsme byli zvyklí.
 
Přeji Vám klidné jarní dny.
 

Šárka Hájková

 

Nabídka pracovního místa

9.4.2021 @ 15:51

Škola hledá učitele pro 1. stupeň a asistenta pedagoga od září školního roku 2021/2022. Bližší informace ZDE.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, které všichni čelíme, jsme nuceni přistoupit opět k následujícím krokům.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou i tento školní rok probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce ředitelka ZŠ a MŠ Senohraby stanovila období od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Požadované tiskopisy:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
  • Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko – psychologické poradny, odborného lékaře)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat  tiskopisy a doručit následujícími způsoby:

  1. Datovou schránkou – datová schránka školy ID: uytmhfj
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, Školní 27, okres Praha-východ, 251 66 Senohraby, obálka bude označena slovem ZÁPIS
  4. osobní podání u ředitele školy: 6. 4., 13. 4. a 20. 4. 2021 od 8 do 12 hodin.

Vyžadujeme doložení rodného listu prostou kopií dálkovým způsobem u dětí, které nenavštěvovaly Mateřskou školu Senohraby.

Po obdržení žádosti, Vám bude přiděleno registrační číslo (buď při osobním jednání nebo elektronicky).

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky školy

dne 28. 4. 2021 od 8 do 12 hod.

Další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách školy: http://www.zssenohraby.cz/pro-rodice/zapis-do-1-tridy/

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. č.: 725 781 366.

Děkuji za pochopení a trpělivost.

                                                                       Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy

Akce ÚNOR 2021

28.2.2021 @ 12:21

V únoru proběhla tato akce:

16. 02. 2021 – Masopust – 1. ročník

Jarní prázdniny

26.2.2021 @ 09:23

Jarní prázdniny pro okres Praha-východ jsou od 8. do 14. března 2021. 

Akce LEDEN 2021

17.2.2021 @ 13:23

V lednu proběhly tyto akce:

22. 01. 2021 – Etické dílny – 1. a 2. ročník
20. 01. 2021 – Sněhuláci pro Afriku –  1. ročník
15. 01. 2021 – Program primární prevence – 1. a 2. ročník

Informace o provozu školy

1.1.2021 @ 17:54

Vážení rodiče,

provoz škol v období od 15. do 28. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu.  Abychom dodrželi všechna hygienická opatření, čas příchodu jednotlivých tříd je následující:

  1. třída   7:50 – 8:00
  2. třída   7:40 – 7:50

3., 4. a 5. třída se vzdělává distančním způsobem dle rozvrhu třídních učitelů.

Ranní a odpolední školní družina pro 1. a 2. třídu je v omezeném provozu do 16 hod. za dodržení oddělených tříd.

Stravování v běžném režimu. V případě, že žádáte o zajištění stravy pro děti v distančním vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny (jidelna@zssenohraby.cz). Obědy je možné si vyzvednout od 11:30 výdejním okénkem v restauraci U Andělů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory nebo chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) nově od 25. 2. 2021.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučují se aktivity venku.

V případě, že potřebujete zapůjčit počítač k distančnímu vzdělávání, můžete se na mě obrátit.

Pevně věřím, že se bude situace vyvíjet příznivě, a do školy nastoupí i ostatní ročníky.

Přeji vám všem pevné zdraví a děkuji vám za vaši pomoc při vzdělávání.

Šárka Hájková

PF 2021

28.12.2020 @ 19:55

Do nového roku 2021 jen to dobré přeje všem rodičům a příznivcům školy kolektiv ZŠ a MŠ Senohraby

 

V prosinci proběhly tato akce:

14. 12. 2020 – Pasování na písaře – 1. ročník
07. 12. 2020 – Fotografování – jednotlivci
03. 12. 2020 – Mikuláš, čerti a andělé před školou

Vyhlášení volných dnů

16.12.2020 @ 08:21

MŠMT na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020  stanovilo dny 21. prosinec a 22. prosinec 2020 pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří  a základních uměleckých škol jako volné dny.

Opatření ZDE