Informace o provozu školy

Vážení rodiče,

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2021  Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření nastupují žáci 1. stupně k prezenční výuce rotačním způsobem.
 
Lichý týden (od 12. 4. 2021) zahájí prezenční výuku 2., 3. a 5. třída
Sudý týden (od 19. 4. 2021) zahájí prezenční výuku 1. a 4. třída
 
Příchod žáků do školy
lichý týden
2. třída: 7:20 hod.
3. třída: 7:40 hod.
5. třída: 7:50 hod.
sudý týden
1. třída: 7:30 hod.
4. třída: 7:50 hod.
 
Testování žáků
2x v týdnu pondělí a čtvrtek neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, LEPU test
– Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnůV den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole.
– pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
– v případě pozitivity škola vystaví potvrzení a rodič se obrátí na ošetřujícího lékaře
– Návod pro zákonné zástupce žáků k registraci na konfirmační PCR testy ZDE
video testování ZDE
návod testování ZDE
– metodický pokyn k testování ZDE
 
– Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V této situaci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Třídní učitel poskytne týdenní plán a je možné využít individuální konzultace.
– dále je zakázán zpět a tělesná výchova
– metodické pokyny ZDE
 
Školní družina

ranní družina zrušena

odpolední družina do 17 hod.

 
Stravování
Stravování žáků v běžném režimu. Ke stravování jsou přihlášeni žáci automaticky dle týdnů (lichý/sudý). V případě, že projevíte zájem o stravování v týdnu distančního vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 9. 4. 2021 na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz. Při nemoci je třeba žáka standardně odhlásit.
 
Vážení rodiče, jsme rádi, že se po dlouhé době vrátí žáci do školy alespoň touto formou. 
Velice Vám děkuji za Vaši podporu a spolupráci, která probíhá téměř celý školní rok.
Pevně doufáme a věříme, že se situace vrátí do normálu a budeme se opět potkávat v režimu,
na který jsme byli zvyklí.
 
Přeji Vám klidné jarní dny.
 
Šárka Hájková

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2021  Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání  nastupují děti předškolního věku do MŠ. Ranní autobus je po tuto dobu zrušen.

 Děti budou rozděleny do 2 skupin, do ZŠ Pyšely a na úřad Pyšely. Provoz obou skupin bude od 6.45 do 16.45 hodin.
 
Testování dětí – bude prováděno za pomocí rodiče (popř.jiného dospělého se souhlasem rodiče)
2x v týdnu pondělí a čtvrtek neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, LEPU test
– Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnůV den nástupu do školy předloží  rodiče dětí potvrzení s datem testu škole.
– pokud dítě nebude přítomno na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
– v případě pozitivity škola vystaví potvrzení a rodič se obrátí na ošetřujícího lékaře
– Návod pro zákonné zástupcedětí k registraci na konfirmační PCR testy ZDE
video testování ZDE
návod testování ZDE
– metodický pokyn k testování ZDE
 

Stravování

Všechny děti se budou stravovat v ZŠ Pyšely(děti z úřadu sem budou docházet) Odhlášky provádějte den předem do 16. hodin na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz.
 
Vážení rodiče, jsme rádi, že se po dlouhé době vrátí děti do školy alespoň touto formou. 
Velice Vám děkuji za Vaši podporu a spolupráci, která probíhá téměř celý školní rok.
Pevně doufáme a věříme, že se situace vrátí do normálu a budeme se opět potkávat v režimu,
na který jsme byli zvyklí.
 
Přeji Vám klidné jarní dny.
 

Šárka Hájková

 

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny pro okres Praha-východ jsou od 8. do 14. března 2021. 

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Akce LEDEN 2021

17.2.2021 @ 13:23

V lednu proběhly tato akce:

22. 01. 2021 – Etické dílny – 1. a 2. ročník
20. 01. 2021 – Sněhuláci pro Afriku –  1. ročník
15. 01. 2021 – Program primární prevence – 1. a 2. ročník

PF 2021

28.12.2020 @ 19:55

Do nového roku 2021 jen to dobré přeje všem rodičům a příznivcům školy kolektiv ZŠ a MŠ Senohraby

 

V prosinci proběhly tato akce:

14. 12. 2020 – Pasování na písaře – 1. ročník
07. 12. 2020 – Fotografování – jednotlivci
03. 12. 2020 – Mikuláš, čerti a andělé před školou

Vyhlášení volných dnů

16.12.2020 @ 08:21

MŠMT na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020  stanovilo dny 21. prosinec a 22. prosinec 2020 pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří  a základních uměleckých škol jako volné dny.

Opatření ZDE

Akce LISTOPAD 2020

3.12.2020 @ 20:52

Koncem listopadu se do školy vrátily pouze 1. a 2. třída.

Proběhla tato akce:

27. 11. 2020 – Adventní slavnost (spirála) – 1. ročník

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o provozu školy od pondělí 30. 11. 2020, kdy nastupují zbývající ročníky 1. stupně.

Nejprve mi dovolte, poděkovat Vám za trpělivost a zodpovědný přístup během distančního vzdělávání. Bez Vaší pomoci a podpory by vzdělávání touto formou nemělo patřičnou kvalitu. Třídní učitelky se snažily zaměřit výuku na to podstatné a zpestřit vzdělávání dětí zajímavými úkoly. Věřím, že nyní hladce přejdeme na prezenční výuku.

Organizace vzdělávání s  sebou nese následující opatření, která je třeba dodržovat:

 ranní příchody: 3. a 5. třída   7:30 –   7:40 hod.

  1. třída          7:40 –   7:50 hod.
  2. třída          7:50 –   8:00 hod.
  3. třída          8:00 –   8:10 hod.

 Ranní školní družina: pouze pro 1. a 2. třídu

Odpolední školní družina:  1. – 2. třída do 17:00 hod, 3. – 5. třída do 15:00 hod.S

Stravování: běžný provoz za dodržování hygienických opatření

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Doporučují se aktivity venku.

 Pevně věřím, že se situace stabilizuje a vzdělávání bude probíhat standardním způsobem.

Děkuji Vám za respektování těchto opatření a přeji Vám všem klidné adventní dny a hladké podmínky pro vzdělávání.

 Mgr. Šárka Hájková, ředitelka školy

Ředitelské volno

10.11.2020 @ 11:35

OZNÁMENÍ

o vyhlášení  volného dne v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji volný den  pro děti a žáky ZŠ a MŠ 16. 11. 2020.
Více…

Distanční vzdělávání

9.11.2020 @ 11:20

Od 14. 10. 2020 škola přešla na výuku distančním způsobem. Vzdělávání je prioritně zaměřené na klíčové předměty český jazyk, matematiku a cizí jazyk. Výuka probíhá dle rozvrhu a týdenních plánů třídních učitelů.

Děkujeme všem žákům a rodičům za spolupráci a pochopení.

Akce ŘÍJEN 2020

3.11.2020 @ 20:44

V říjnu bohužel proběhla jen jedna akce:

09. 10. 2020 – Olympijské testování

Poté děti přešly na distanční výuku z důvodu zhoršené epidemiologické situace (Covid-19).

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území ČR následující:

  • pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • u 1. stupně základních škola přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro sportovní činnost se nemění).
  • Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ. Na tyto dny jsou stanoveny dny volna.

Celá zpráva ZDE (informace 2. stupeň ZŠ, SŠ)

Opatření MŠMT  ZDE.