Informace o provozu školy

Vážení rodiče,

provoz škol v období od 15. do 28. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu.  Abychom dodrželi všechna hygienická opatření, čas příchodu jednotlivých tříd je následující:

  1. třída   7:50 – 8:00
  2. třída   7:40 – 7:50

3., 4. a 5. třída se vzdělává distančním způsobem dle rozvrhu třídních učitelů.

Ranní a odpolední školní družina pro 1. a 2. třídu je v omezeném provozu do 16 hod. za dodržení oddělených tříd.

Stravování v běžném režimu. V případě, že žádáte o zajištění stravy pro děti, v distančním vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny (jidelna@zssenohraby.cz). Obědy je možné si vyzvednout od 11:30 výdejním okénkem, v restauraci U Andělů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory nebo chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny), nově od 25. 2. 2021.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučují se aktivity venku.

V případě, že potřebujete zapůjčit počítač k distančnímu vzdělávání, můžete se na mě obrátit.

Pevně věřím, že se bude situace vyvíjet příznivě, a do školy nastoupí i ostatní ročníky.

Přeji vám všem pevné zdraví a děkuji vám za vaši pomoc při vzdělávání.

Šárka Hájková

PF 2021

Do nového roku 2021 jen to dobré přeje všem rodičům a příznivcům školy kolektiv ZŠ a MŠ Senohraby

 

Odborná učebna IT a AJ

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Akce LEDEN 2021

17.2.2021 @ 13:23

V lednu proběhly tato akce:

22. 01. 2021 – Etické dílny – 1. a 2. ročník
20. 01. 2021 – Sněhuláci pro Afriku –  1. ročník
15. 01. 2021 – Program primární prevence – 1. a 2. ročník

Akce PROSINEC 2020

28.12.2020 @ 19:41

V prosinci proběhly tato akce:

14. 12. 2020 – Pasování na písaře – 1. ročník
07. 12. 2020 – Fotografování – jednotlivci
03. 12. 2020 – Mikuláš, čerti a andělé před školou

Vyhlášení volných dnů

16.12.2020 @ 08:21

MŠMT na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020  stanovilo dny 21. prosinec a 22. prosinec 2020 pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří  a základních uměleckých škol jako volné dny.

Opatření ZDE

Akce LISTOPAD 2020

3.12.2020 @ 20:52

Koncem listopadu se do školy vrátily pouze 1. a 2. třída.

Proběhla tato akce:

27. 11. 2020 – Adventní slavnost (spirála) – 1. ročník

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o provozu školy od pondělí 30. 11. 2020, kdy nastupují zbývající ročníky 1. stupně.

Nejprve mi dovolte, poděkovat Vám za trpělivost a zodpovědný přístup během distančního vzdělávání. Bez Vaší pomoci a podpory by vzdělávání touto formou nemělo patřičnou kvalitu. Třídní učitelky se snažily zaměřit výuku na to podstatné a zpestřit vzdělávání dětí zajímavými úkoly. Věřím, že nyní hladce přejdeme na prezenční výuku.

Organizace vzdělávání s  sebou nese následující opatření, která je třeba dodržovat:

 ranní příchody: 3. a 5. třída   7:30 –   7:40 hod.

  1. třída          7:40 –   7:50 hod.
  2. třída          7:50 –   8:00 hod.
  3. třída          8:00 –   8:10 hod.

 Ranní školní družina: pouze pro 1. a 2. třídu

Odpolední školní družina:  1. – 2. třída do 17:00 hod, 3. – 5. třída do 15:00 hod.S

Stravování: běžný provoz za dodržování hygienických opatření

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Doporučují se aktivity venku.

 Pevně věřím, že se situace stabilizuje a vzdělávání bude probíhat standardním způsobem.

Děkuji Vám za respektování těchto opatření a přeji Vám všem klidné adventní dny a hladké podmínky pro vzdělávání.

 Mgr. Šárka Hájková, ředitelka školy

Ředitelské volno

10.11.2020 @ 11:35

OZNÁMENÍ

o vyhlášení  volného dne v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji volný den  pro děti a žáky ZŠ a MŠ 16. 11. 2020.
Více…

Distanční vzdělávání

9.11.2020 @ 11:20

Od 14. 10. 2020 škola přešla na výuku distančním způsobem. Vzdělávání je prioritně zaměřené na klíčové předměty český jazyk, matematiku a cizí jazyk. Výuka probíhá dle rozvrhu a týdenních plánů třídních učitelů.

Děkujeme všem žákům a rodičům za spolupráci a pochopení.

Akce ŘÍJEN 2020

3.11.2020 @ 20:44

V říjnu bohužel proběhla jen jedna akce:

09. 10. 2020 – Olympijské testování

Poté děti přešly na distanční výuku z důvodu zhoršené epidemiologické situace (Covid-19).

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území ČR následující:

  • pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • u 1. stupně základních škola přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro sportovní činnost se nemění).
  • Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ. Na tyto dny jsou stanoveny dny volna.

Celá zpráva ZDE (informace 2. stupeň ZŠ, SŠ)

Opatření MŠMT  ZDE.

Vážení rodiče, 

vzhledem k usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ode dne 5. října 2020 do dne 18. října 2020 se 2. kolo doplňujících voleb do školské rady odsouvá. O termínu 2. kola Vás budu informovat.

Prezentace kandidátů do školské rady.

Helena Pechlátová – příspěvek ZDE

Andrea Hrdličková – příspěvek ZDE

Markéta Vaňková – příspěvek ZDE