Ředitelské volno

OZNÁMENÍ

o vyhlášení  volného dne v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji volný den  pro děti a žáky ZŠ a MŠ 16. 11. 2020.

Distanční vzdělávání

Od 14. 10. 2020 škola přešla na výuku distančním způsobem. Vzdělávání je prioritně zaměřené na klíčové předměty český jazyk, matematiku a cizí jazyk. Výuka probíhá dle rozvrhu a týdenních plánů třídních učitelů.

Děkujeme všem žákům a rodičům za spolupráci a pochopení.

Odborná učebna IT a AJ

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území ČR následující:

  • pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • u 1. stupně základních škola přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro sportovní činnost se nemění).
  • Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ. Na tyto dny jsou stanoveny dny volna.

Celá zpráva ZDE (informace 2. stupeň ZŠ, SŠ)

Opatření MŠMT  ZDE.

Akce ZÁŘÍ 2020

4.10.2020 @ 16:15

V zářím proběhly tyto akce:

30. 09. 2020 – Program primární prevence + dopravní výchova – 4. ročník
21. – 25. 9. – Program „Tvoř a poznávej“ – hájovna Říčany – 4. ročník
24. 09. 2020 – Třídní schůzky, volba nového člena ŠR za rodiče – od 17.00 hodin
24. 09. 2020 – Dopravní výchova – 5. ročník
22. 09. 2020 – Program primární prevence – 3. a 5. ročník
21. 09. 2020 – Program primární prevence (Moje třída a já) – 1. a 2. ročník
18. 09. 2020 – Cyklovyjížďka – v rámci TV – 4. a 5. ročník
18. 09. 2020 – Ukliďme Česko
16. 09. 2020 – Abeceda peněz – 5. ročník
15. 09. 2020 – Školní parlament
14. 09. 2020 – Abeceda peněz – 2. ročník
09. 09. 2020 – Abeceda peněz – 3. a 4. ročník
09. 09. 2020 – Fotografování – 1. ročník
08. 09. 2020 – BOV – 2., 3. a 4. ročník
01. 09. 2020 – Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Nabídka pracovního místa

9.9.2020 @ 08:00

Škola hledá učitele pro 1. stupeň od září školního roku 2021/2022. Bližší informace ZDE.

Ve čtvrtek 24. 9. od 17.00 hodin se v budově školy konají třídní schůzky ve všech ročnících. Zároveň proběhne volba nového člena školské rady. Navržení kandidáti z řad rodičů: Markéta Vaňková (Turkovice, zástupce ZŠ), Andrea Hrdličková (Senohraby, zástupce ZŠ), Helena Pechlátová (Senohraby, zástupce ZŠ) a Pavel Kohout (Senohraby, zástupce MŠ).

Podrobné informace čtěte ZDE

Slavnostní zahájení

20.8.2020 @ 18:08

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v úterý 1. 9. od 8.00 do 8.45 hodin před budovou základní školy.
Pouze prvňáci jdou poté do školy (uvítání ve třídě). 

Středa 2. 9., čtvrtek 3. 9. – prvňáci: vyučování do 9.45 hodin, 2. – 5. třída: třídnické práce do 11.45 hodin. Školní družina a školní jídelna již v běžném provozu.
Od pátku 4. 9. – vyučování podle rozvrhu

Informace a požadavky k plaveckému výcviku pro žáky 2. a 3. třídy ve školním roce 2020/2021.

Místo: Plavecká škola Na Fialce (Říčany)

Zahájení:     pátek   4. 9. 2020

Zakončení: pátek 18. 12. 2020

Čas:                11:15 – 12:15 hodin

Doprovod:  třídní učitelé, ev. zastupující pedagogičtí pracovníci

Doprava:     vlak

Další informace: 

  • Po dobu plaveckého výcviku dojde k úpravě v rozvrhu tak, že v tento den budou zařazeny 2 hodiny tělesné výchovy, v rámci nichž bude výcvik probíhat.
  • Plavecký výcvik je součástí ŠVP a je pro žáky povinný. V případě, že žák nemůže ze zdravotních důvodů výcvik absolvovat, dochází do školy a je zařazen do jiné třídy.
  • Výuka plavání je hrazena školou.
  • Bližší organizační pokyny obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů bezprostředně po zahájení školního roku 2020/2021.

Požadavky na zákonné zástupce:

  • předat ve škole nejpozději do čtvrtka 3. 9. 2020 vyplněný a podepsaný formulář

          PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  ZDE

          INFORMACE PLAVECKÉ ŠKOLY PRO RODIČE ZDE 

          PROVOZNÍ ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE 

          CÍL PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE

Úřední hodiny během hlavních prázdnin.

20. 7. 2020 8.00 – 12.00
  3. 8. 2020 8.00 – 12.00
17. 8. 2020 8.00 – 12.00
24. – 28. 8. 2020 8.00 – 12.00

 

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, tel: 725 781 366

Hospodářka školy: Marta Truksová, tel: 323 655 337

Ředitelské volno

3.6.2020 @ 10:54

OZNÁMENÍ

o vyhlášení  volných dnů v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji volné dny  pro žáky ZŠ a děti MŠ  29. a 30. června 2020  z důvodu rekonstrukce budovy MŠ, školní kuchyně, jídelny a realizace počítačové učebny.
Více…

Infoschůzka – prvňáci

2.6.2020 @ 18:50

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 18. 6. od 17.00 hodin ve škole.

Seznam pomůcek pro první třídu ZDE.

Těšíme se na Vás!

Plavecko-běžecký pohár

5.5.2020 @ 11:48

Plavecko-běžecký pohár byl pro tento rok ukončen. Celkové výsledky prohlížejte ZDE.
Všem dětem moc gratulujeme ke skvělým výsledkům, ani letos nás medailové pozice neminuly!

Už se těšíme na příští školní rok, ve kterém, jak doufáme, budou tyto závody opět pokračovat. A samozřejmě i s naší účastí!