Úřední hodiny v době prázdnin

Úřední hodiny během hlavních prázdnin.

20. 7. 2020 8.00 – 12.00
  3. 8. 2020 8.00 – 12.00
17. 8. 2020 8.00 – 12.00
24. – 28. 8. 2020 8.00 – 12.00

 

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, tel: 725 781 366

Hospodářka školy: Marta Truksová, tel: 323 655 337

Úřední hodiny ve škole

Úřední hodiny v době mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem:

Pondělí: 8.30 – 11.00 hod.

Středa:  8.30 – 11.00 hod.

Zároveň Vás žádáme z důvodu preventivního opatření Vaše požadavky telefonicky dopředu domluvit, nebo nás kontaktujte mailem.
V případě další potřeby jiného termínu nás kontaktujte také stejným způsobem.
Telefon kancelář školy: 323 655 337, 725 781 366
Mail: skola@zssenohraby.cz

Infoschůzka – prvňáci

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 18. 6. od 17.00 hodin ve škole.

Seznam pomůcek pro první třídu ZDE.

Těšíme se na Vás!

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Plavecko-běžecký pohár

5.5.2020 @ 11:48

Plavecko-běžecký pohár byl pro tento rok ukončen. Celkové výsledky prohlížejte ZDE.
Všem dětem moc gratulujeme ke skvělým výsledkům, ani letos nás medailové pozice neminuly!

Už se těšíme na příští školní rok, ve kterém, jak doufáme, budou tyto závody opět pokračovat. A samozřejmě i s naší účastí!

Distanční vzdělávání

6.4.2020 @ 12:46

Vážení rodiče,

ráda bych Vám poděkovala za Vaši součinnost při vzdělávání dětí. Velice si vážíme Vaší zodpovědnosti a trpělivosti. V současné době probíhá jednotně on-line vzdělávání ve všech ročnících dle plánů třídních učitelů. Komunikace s Vámi a dětmi je nastavena prostřednictvím emailových adres, google disku a telefonu. Požadavky učitelů na vzdělávání jsou nastaveny tak, aby zajistily především stěžejní předměty ČJ, M a Aj. V omezeném rozsahu jsou požadovány výstupy z předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda a výchovy. Hodnocení učitelů je motivační, oceňuje se zvládnutí zadané práce, u starších žáků i schopnost komunikovat s třídním učitelem, umět pracovat s chybou apod. Děti svou práci zvládají velice dobře.

Děkuji Vám za Vaše pozitivní zpětné vazby na on-line vzdělávání a práci učitelů. V případě Vašich dotazů, pochybností či nejistoty se na mě neváhejte obrátit na tel. č.: 725 781 366 nebo emailovou adresu: skola@zssenohraby.cz.

V případě osobního setkání jsem  Vám k dispozici v úředních hodinách v pondělí a středu od 8:30 do 11:00.

Věřím, že nám tato výjimečná situace přinese mnoho nového a otevře jiné možnosti a směry ve vzdělávání dětí.

Přeji Vám klidné dny a pevné zdraví.

Šárka Hájková Heřmánková

Doporučené E – learningové platformy ZDE

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, které všichni čelíme, jsme nuceni přistoupit k následujícím krokům.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2019/2020

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce ředitelka ZŠ a MŠ Senohraby stanovila období od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Požadované tiskopisy:

–          Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE

–          Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko – psychologické poradny, odborného lékaře) ZDE

–          Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2020/2021  ZDE

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat  tiskopisy a doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ID: uytmhfj
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, Školní 27, okres Praha – východ, 251 66 Senohraby
  4. osobní podání u ředitele školy: 6. 4., 13. 4. a 20. 4. 2020 od 8 do 12 hodin.

Vyžadujeme doložení rodného listu prostou kopií dálkovým způsobem u dětí, které nenavštěvovaly Mateřskou školu Senohraby.

Po obdržení žádosti, Vám bude přiděleno registrační číslo (buď při osobním jednání nebo elektronicky).

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláří ředitele školy dne 27. 4. 2020 od 8 do 12 hod.

 Další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách školy: http://www.zssenohraby.cz/pro-rodice/zapis-do-1-tridy/

 V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. č.: 725 781 366.

Děkuji za pochopení a trpělivost.

 Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy

 

Uzavření školy!

10.3.2020 @ 12:07

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení vlády jsme od zítřka 11. 3. 2020 nuceni uzavřít základní školu do odvolání. Děti zůstanou doma. Rodiče obdrží úkoly od svých vyučujících prostřednictvím emailů,  telefonicky či jiným vzdáleným způsobem. Jakmile se situace změní, budeme Vás včas informovat.

                                                                                                 Mgr. Šárka Hájková, ředitelka školy

Mimořádné opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

Uzavření základních a středních škol od středy 11. 3. 2020 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: – osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, – osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol Str. 2 z 2 představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Zdroj: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví

https://www.kr-stredocesky.cz/urad

 

Akce ÚNOR 2020

9.3.2020 @ 14:42

V únoru proběhly tyto akce:

25. 02. 2020 – Program primární prevence – 3. a 5. ročník
24. 02. 2020 – Masopust – všichni
19. 02. 2020 – Knihovna Benešov – 1. ročník
18. 02. 2020 – Školní parlament
17. – 20. 2. – Konzultace – 5. ročník

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s šířením virového onemocnění koronaviru (Covid-19) Vám doporučujeme sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Aktualizace 6. 3. 2020 22 hod.: Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření.

„S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova.“

Toto opatření již má jasný a konkrétní dopad do práv a povinností jednotlivých dětí/žáků/studentů a zaměstnanců a musíte se jím řídit, tímto Vás škola informuje.

Vše zůstává v kompetenci a odpovědnosti zákonných zástupců. 

Pokud budete mít  domácí karanténu povinnou na základě opatření, nebo na doporučení epidemiologa, nebo jí zvažujete preventivně pro Vaše děti, sdělte tuto informaci třídnímu učiteli mailem nebo SMS. Můžete využít i školní email: skola@zssenohraby.cz.

Žáci budou omluveni z výuky a v doplnění učiva budeme postupovat individuálně podle potřeb žáků a po domluvě s jednotlivými vyučujícími.

Škola zvýšila hygienická opatření. Již před jarními prázdninami  jsme ve škole poučili žáky, aby důsledně dodržovali obvyklá hygienická opatření (důkladné mytí rukou, mít svůj kapesník, nekýchat bez použití kapesníku apod.). Dále jsme žáky poučili o správném postupu mytí rukou a vyvěsili i názorné letáky s metodikou mytí rukou ze SZU. Samozřejmě byli poučeni i všichni zaměstnanci a učinili jsme i opatření v rámci úklidu o posílení desinfekce vybraných prostor a předmětů.

Pokud Vaše dítě jeví známky respiračního onemocnění (i přesto, že jste nikde v zasažených oblastech nebyli) – neposílejte ho prosím  do školy. Pokud Vašemu dítěti nebude ve škole dobře – izolujeme ho a Vás žádáme o co nejrychlejší vyzvednutí.

Žádáme Vás o zvýšenou součinnost, do školy vstupujte výhradně bez příznaků infekčního onemocnění a pouze po předchozí dohodě v nezbytných případech.

Pokud se situace změní a objeví se nová oficiální stanoviska příslušných orgánů, budeme Vás neprodleně informovat.

Hezký a klidný zbytek prázdnin všem.

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková

 

Pro jistotu uvádíme ještě jednou důležité odkazy. Na odkazech níže jsou a budou uváděny aktuální informace k situaci.

Z webu MŠMT (http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru):

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru:  http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany:  http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice:  http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí:  https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví – Otázky a odpovědi: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Akce LEDEN 2020

11.2.2020 @ 20:09

V lednu proběhly tyto akce:

26. 1. – 1. 2. 2020 – Ozdravný pobyt s lyžováním – Velká Úpa (Mileta)
24. 01. 2020 – Hvězdný vesmír – v ZŠ Sázava – 5. ročník
24. 01. 2020 – Program primární prevence – 1. a 4. ročník
23. 01. 2020 – Program primární prevence – 2., 3. a 5. ročník
16. 01. 2020 – Přednáška o recyklaci odpadů
14. 01. 2020 – Školní parlament
10. 01. 2020 – Etické dílny – Hrajeme si spolu (2. roč.), Sourozenci (3. roč.)

V souvislosti s šířením virového onemocnění koronaviru je den otevřených dveří zrušen. O náhradním termínu Vás budeme informovat.

 

Akce PROSINEC 2019

20.12.2019 @ 16:29

V prosinci proběhly tyto akce:

19. 12. 2019 – Divadlo Gong – Vánoční koleda – 3. a 5. ročník
18. 12. 2019 – Obsluhování ve školní jídelně – 5. ročník pro ostatní
17. 12. 2019 – Vánoční dílny – ve škole od 16.00 hodin
17. 12. 2019 – Vánoce našich prababiček – 3. ročník
13. 12. 2019 – Vystoupení hudebního kroužku pro senohrabské seniory
13. 12. 2019 – Plavecko-běžecký pohár – 5. závod – vybraní žáci
12. 12. 2019 – Program primární prevence – 2. a 4. ročník
12. 12. 2019 – Kalendář – 3. ročník
10. 12. 2019 – Divadlo Minor – Game – 5. ročník
09. 12. 2019 – Vánoční jarmark v pobočce ČS Říčany (Abeceda peněz) – 5. ročník
05. 12. 2019 – Mikuláš, čerti a andělé v MŠ a ZŠ
03. 12. 2019 – Program primární prevence – 3., 4. a 5. ročník
02. 12. 2019 – Program primární prevence – 1. a 3. ročník

Fond Sidus – výtěžek

19.12.2019 @ 08:58

Tak jako každý rok děti naší školy přispěly zakoupením drobností na Fond Sidus. Vybraná částka 3 990 Kč bude určená na vybavení dětských zdravotnických zařízení.

Děkujeme za Vaši podporu.