Nabídka pracovního místa

Škola hledá učitele pro 1. stupeň od září školního roku 2021/2022. Bližší informace ZDE.

Třídní schůzky, volba ŠR

Ve čtvrtek 24. 9. od 17.00 hodin se v budově školy konají třídní schůzky ve všech ročnících. Zároveň proběhne volba nového člena školské rady. Navržení kandidáti z řad rodičů: Markéta Vaňková (Turkovice, zástupce ZŠ), Andrea Hrdličková (Senohraby, zástupce ZŠ), Helena Pechlátová (Senohraby, zástupce ZŠ) a Pavel Kohout (Senohraby, zástupce MŠ).

Podrobné informace čtěte ZDE

Odborná učebna IT a AJ

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Slavnostní zahájení

20.8.2020 @ 18:08

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v úterý 1. 9. od 8.00 do 8.45 hodin před budovou základní školy.
Pouze prvňáci jdou poté do školy (uvítání ve třídě). 

Středa 2. 9., čtvrtek 3. 9. – prvňáci: vyučování do 9.45 hodin, 2. – 5. třída: třídnické práce do 11.45 hodin. Školní družina a školní jídelna již v běžném provozu.
Od pátku 4. 9. – vyučování podle rozvrhu

Informace a požadavky k plaveckému výcviku pro žáky 2. a 3. třídy ve školním roce 2020/2021.

Místo: Plavecká škola Na Fialce (Říčany)

Zahájení:     pátek   4. 9. 2020

Zakončení: pátek 18. 12. 2020

Čas:                11:15 – 12:15 hodin

Doprovod:  třídní učitelé, ev. zastupující pedagogičtí pracovníci

Doprava:     vlak

Další informace: 

  • Po dobu plaveckého výcviku dojde k úpravě v rozvrhu tak, že v tento den budou zařazeny 2 hodiny tělesné výchovy, v rámci nichž bude výcvik probíhat.
  • Plavecký výcvik je součástí ŠVP a je pro žáky povinný. V případě, že žák nemůže ze zdravotních důvodů výcvik absolvovat, dochází do školy a je zařazen do jiné třídy.
  • Výuka plavání je hrazena školou.
  • Bližší organizační pokyny obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů bezprostředně po zahájení školního roku 2020/2021.

Požadavky na zákonné zástupce:

  • předat ve škole nejpozději do čtvrtka 3. 9. 2020 vyplněný a podepsaný formulář

          PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  ZDE

          INFORMACE PLAVECKÉ ŠKOLY PRO RODIČE ZDE 

          PROVOZNÍ ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE 

          CÍL PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE

Úřední hodiny během hlavních prázdnin.

20. 7. 2020 8.00 – 12.00
  3. 8. 2020 8.00 – 12.00
17. 8. 2020 8.00 – 12.00
24. – 28. 8. 2020 8.00 – 12.00

 

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, tel: 725 781 366

Hospodářka školy: Marta Truksová, tel: 323 655 337

Ředitelské volno

3.6.2020 @ 10:54

OZNÁMENÍ

o vyhlášení  volných dnů v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji volné dny  pro žáky ZŠ a děti MŠ  29. a 30. června 2020  z důvodu rekonstrukce budovy MŠ, školní kuchyně, jídelny a realizace počítačové učebny.
Více…

Infoschůzka – prvňáci

2.6.2020 @ 18:50

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 18. 6. od 17.00 hodin ve škole.

Seznam pomůcek pro první třídu ZDE.

Těšíme se na Vás!

Plavecko-běžecký pohár

5.5.2020 @ 11:48

Plavecko-běžecký pohár byl pro tento rok ukončen. Celkové výsledky prohlížejte ZDE.
Všem dětem moc gratulujeme ke skvělým výsledkům, ani letos nás medailové pozice neminuly!

Už se těšíme na příští školní rok, ve kterém, jak doufáme, budou tyto závody opět pokračovat. A samozřejmě i s naší účastí!

Přijaté děti 1. třída

30.4.2020 @ 07:16

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021ZDE
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým a odkladovým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole v úředních hodinách v ředitelně školy.

Distanční vzdělávání

6.4.2020 @ 12:46

Vážení rodiče,

ráda bych Vám poděkovala za Vaši součinnost při vzdělávání dětí. Velice si vážíme Vaší zodpovědnosti a trpělivosti. V současné době probíhá jednotně on-line vzdělávání ve všech ročnících dle plánů třídních učitelů. Komunikace s Vámi a dětmi je nastavena prostřednictvím emailových adres, google disku a telefonu. Požadavky učitelů na vzdělávání jsou nastaveny tak, aby zajistily především stěžejní předměty ČJ, M a Aj. V omezeném rozsahu jsou požadovány výstupy z předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda a výchovy. Hodnocení učitelů je motivační, oceňuje se zvládnutí zadané práce, u starších žáků i schopnost komunikovat s třídním učitelem, umět pracovat s chybou apod. Děti svou práci zvládají velice dobře.

Děkuji Vám za Vaše pozitivní zpětné vazby na on-line vzdělávání a práci učitelů. V případě Vašich dotazů, pochybností či nejistoty se na mě neváhejte obrátit na tel. č.: 725 781 366 nebo emailovou adresu: skola@zssenohraby.cz.

V případě osobního setkání jsem  Vám k dispozici v úředních hodinách v pondělí a středu od 8:30 do 11:00.

Věřím, že nám tato výjimečná situace přinese mnoho nového a otevře jiné možnosti a směry ve vzdělávání dětí.

Přeji Vám klidné dny a pevné zdraví.

Šárka Hájková Heřmánková

Doporučené E – learningové platformy ZDE

Úřední hodiny ve škole

23.3.2020 @ 09:45

Úřední hodiny v době mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem:

Pondělí: 8.30 – 11.00 hod.

Středa:  8.30 – 11.00 hod.

Zároveň Vás žádáme z důvodu preventivního opatření Vaše požadavky telefonicky dopředu domluvit, nebo nás kontaktujte mailem.
V případě další potřeby jiného termínu nás kontaktujte také stejným způsobem.
Telefon kancelář školy: 323 655 337, 725 781 366
Mail: skola@zssenohraby.cz

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, které všichni čelíme, jsme nuceni přistoupit k následujícím krokům.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2019/2020

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce ředitelka ZŠ a MŠ Senohraby stanovila období od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Požadované tiskopisy:

–          Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE

–          Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko – psychologické poradny, odborného lékaře) ZDE

–          Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2020/2021  ZDE

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat  tiskopisy a doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ID: uytmhfj
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, Školní 27, okres Praha – východ, 251 66 Senohraby
  4. osobní podání u ředitele školy: 6. 4., 13. 4. a 20. 4. 2020 od 8 do 12 hodin.

Vyžadujeme doložení rodného listu prostou kopií dálkovým způsobem u dětí, které nenavštěvovaly Mateřskou školu Senohraby.

Po obdržení žádosti, Vám bude přiděleno registrační číslo (buď při osobním jednání nebo elektronicky).

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláří ředitele školy dne 27. 4. 2020 od 8 do 12 hod.

 Další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách školy: http://www.zssenohraby.cz/pro-rodice/zapis-do-1-tridy/

 V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. č.: 725 781 366.

Děkuji za pochopení a trpělivost.

 Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy