Informace o provozu školy

Vážení rodiče,

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2021  Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření nastupují žáci 1. stupně k prezenční výuce rotačním způsobem.
 
Lichý týden (od 12. 4. 2021) zahájí prezenční výuku 2., 3. a 5. třída
Sudý týden (od 19. 4. 2021) zahájí prezenční výuku 1. a 4. třída
 
Příchod žáků do školy
lichý týden
2. třída: 7:20 hod.
3. třída: 7:40 hod.
5. třída: 7:50 hod.
sudý týden
1. třída: 7:40 hod.
4. třída: 7:30 hod.
 
Testování žáků
2x v týdnu pondělí a čtvrtek neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, LEPU test
– Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnůV den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole.
– pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
– v případě pozitivity škola vystaví potvrzení a rodič se obrátí na ošetřujícího lékaře
– Návod pro zákonné zástupce žáků k registraci na konfirmační PCR testy ZDE
video testování ZDE
návod testování ZDE
– metodický pokyn k testování ZDE
 – Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí a žáků ZDE
 
– Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V této situaci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Třídní učitel poskytne týdenní plán a je možné využít individuální konzultace.
– dále je zakázán zpět a tělesná výchova
– metodické pokyny ZDE
 
Školní družina

ranní družina zrušena

odpolední družina do 17 hod.

 
Stravování
Stravování žáků v běžném režimu. Ke stravování jsou přihlášeni žáci automaticky dle týdnů (lichý/sudý). V případě, že projevíte zájem o stravování v týdnu distančního vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 9. 4. 2021 na e-mail: jidelna@zssenohraby.cz. Při nemoci je třeba žáka standardně odhlásit.
 
Vážení rodiče, jsme rádi, že se po dlouhé době vrátí žáci do školy alespoň touto formou. 
Velice Vám děkuji za Vaši podporu a spolupráci, která probíhá téměř celý školní rok.
Pevně doufáme a věříme, že se situace vrátí do normálu a budeme se opět potkávat v režimu,
na který jsme byli zvyklí.
 
Přeji Vám klidné jarní dny.
 
Šárka Hájková

Zápis do 1. třídy 2021/2022

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, které všichni čelíme, jsme nuceni přistoupit opět k následujícím krokům.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou i tento školní rok probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce ředitelka ZŠ a MŠ Senohraby stanovila období od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Požadované tiskopisy:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
  • Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko – psychologické poradny, odborného lékaře)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat  tiskopisy a doručit následujícími způsoby:

  1. Datovou schránkou – datová schránka školy ID: uytmhfj
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, Školní 27, okres Praha-východ, 251 66 Senohraby, obálka bude označena slovem ZÁPIS
  4. osobní podání u ředitele školy: 6. 4., 13. 4. a 20. 4. 2021 od 8 do 12 hodin.

Vyžadujeme doložení rodného listu prostou kopií dálkovým způsobem u dětí, které nenavštěvovaly Mateřskou školu Senohraby.

Po obdržení žádosti, Vám bude přiděleno registrační číslo (buď při osobním jednání nebo elektronicky).

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky školy

dne 28. 4. 2021 od 8 do 12 hod.

Další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách školy: http://www.zssenohraby.cz/pro-rodice/zapis-do-1-tridy/

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. č.: 725 781 366.

Děkuji za pochopení a trpělivost.

                                                                       Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny pro okres Praha-východ jsou od 8. do 14. března 2021. 

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Distanční vzdělávání

9.11.2020 @ 11:20

Od 14. 10. 2020 škola přešla na výuku distančním způsobem. Vzdělávání je prioritně zaměřené na klíčové předměty český jazyk, matematiku a cizí jazyk. Výuka probíhá dle rozvrhu a týdenních plánů třídních učitelů.

Děkujeme všem žákům a rodičům za spolupráci a pochopení.

Akce ŘÍJEN 2020

3.11.2020 @ 20:44

V říjnu bohužel proběhla jen jedna akce:

09. 10. 2020 – Olympijské testování

Poté děti přešly na distanční výuku z důvodu zhoršené epidemiologické situace (Covid-19).

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území ČR následující:

  • pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • u 1. stupně základních škola přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro sportovní činnost se nemění).
  • Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ. Na tyto dny jsou stanoveny dny volna.

Celá zpráva ZDE (informace 2. stupeň ZŠ, SŠ)

Opatření MŠMT  ZDE.

Vážení rodiče, 

vzhledem k usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ode dne 5. října 2020 do dne 18. října 2020 se 2. kolo doplňujících voleb do školské rady odsouvá. O termínu 2. kola Vás budu informovat.

Prezentace kandidátů do školské rady.

Helena Pechlátová – příspěvek ZDE

Andrea Hrdličková – příspěvek ZDE

Markéta Vaňková – příspěvek ZDE

 

Akce ZÁŘÍ 2020

4.10.2020 @ 16:15

V zářím proběhly tyto akce:

30. 09. 2020 – Program primární prevence + dopravní výchova – 4. ročník
21. – 25. 9. – Program „Tvoř a poznávej“ – hájovna Říčany – 4. ročník
24. 09. 2020 – Třídní schůzky, volba nového člena ŠR za rodiče – od 17.00 hodin
24. 09. 2020 – Dopravní výchova – 5. ročník
22. 09. 2020 – Program primární prevence – 3. a 5. ročník
21. 09. 2020 – Program primární prevence (Moje třída a já) – 1. a 2. ročník
18. 09. 2020 – Cyklovyjížďka – v rámci TV – 4. a 5. ročník
18. 09. 2020 – Ukliďme Česko
16. 09. 2020 – Abeceda peněz – 5. ročník
15. 09. 2020 – Školní parlament
14. 09. 2020 – Abeceda peněz – 2. ročník
09. 09. 2020 – Abeceda peněz – 3. a 4. ročník
09. 09. 2020 – Fotografování – 1. ročník
08. 09. 2020 – BOV – 2., 3. a 4. ročník
01. 09. 2020 – Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Výsledky doplňujících voleb do školské rady konané dne 24. 9. 2020.

Výsledky 1. kola:

Markéta Vaňková        18 hlasů

Andrea Hrdličková      22 hlasů

Helena Pechlátová      30 hlasů

Pavel Kohout               25 hlasů 

 

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, je třeba přistoupit k opakované volbě. O termínu konání 2. kola doplňujících voleb do školské rady Vás budu informovat.

Šárka Hájková, ředitelka školy

Odborná učebna IT a AJ

15.9.2020 @ 11:15

Nabídka pracovního místa

9.9.2020 @ 08:00

Škola hledá učitele pro 1. stupeň od září školního roku 2021/2022. Bližší informace ZDE.

Ve čtvrtek 24. 9. od 17.00 hodin se v budově školy konají třídní schůzky ve všech ročnících. Zároveň proběhne volba nového člena školské rady. Navržení kandidáti z řad rodičů: Markéta Vaňková (Turkovice, zástupce ZŠ), Andrea Hrdličková (Senohraby, zástupce ZŠ), Helena Pechlátová (Senohraby, zástupce ZŠ) a Pavel Kohout (Senohraby, zástupce MŠ).

Podrobné informace čtěte ZDE

Slavnostní zahájení

20.8.2020 @ 18:08

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v úterý 1. 9. od 8.00 do 8.45 hodin před budovou základní školy.
Pouze prvňáci jdou poté do školy (uvítání ve třídě). 

Středa 2. 9., čtvrtek 3. 9. – prvňáci: vyučování do 9.45 hodin, 2. – 5. třída: třídnické práce do 11.45 hodin. Školní družina a školní jídelna již v běžném provozu.
Od pátku 4. 9. – vyučování podle rozvrhu