Přijaté děti 1. třída

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023ZDE
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým a odkladovým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole v úředních hodinách v ředitelně školy.

Škola Nanečisto

Ve dnech 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 2022 od 15 do 16 h proběhne pro budoucí prvňáčky škola Nanečisto.

Dne 22. 6. 2022 od 17 hodin se koná informativní třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků v učebně 5. třídy.

Srdečně Vás zveme.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha-východ, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису15. 6. 2022, 14 hod.- 16 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola Senohraby 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 5

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem pobytu v příslušném školském obvodu základní školy

Діти зараховуються до перших класів початкової школи за такими критеріями:

     1. Діти з місцем проживання у відповідному районі початкової школи

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

13. června od 8:00 – 18:00 v PPP Říčany (Školní 2400/4, 251 01 Říčany).шкільної консультаційної установи

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi  zde: nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole) Žádost

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії     Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-.doc (57 kB): ; або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

d)  doklad –  u cizince pobyt

      документ – у іноземця місце проживання:

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V Senohrabech, dne 25. 5. 2022               

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková / Директор початкової школи

Přílohy

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-.doc

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Nabídka pracovního místa

16. 11. 2021 @ 9:49

Aktuálně:

Škola hledá učitele/učitelku pro 1. stupeň kvalifikovanou dle zákona č. 563/2004 Sb.

Životopis zasílejte na skola@zssenohraby.cz nebo kontaktujte 725 781 366 Mgr. Hájkovou Heřmánkovou.

Škola přijme asistenta pedagoga základní školy. Platová třída 8, platový stupeň dle praxe. Úvazek 0,50 (asistent pedagoga základní školy). V případě zájmu o pracovní pozici nás kontaktujte na; tel. 725 781 366.

Akce ŘÍJEN 2021

3. 11. 2021 @ 15:14

V říjnu proběhly tyto akce:

21. 10. 2021 – Cesta do pravěku – Muzeum Říčany – 2. ročník
20. 10. 2021 – Programy primární prevence
19. 10. 2021 – Programy primární prevence
15. 10. 2021 – Abeceda peněz – 5. ročník
08. 10. 2021 – Olympijské testování – 1., 4. a 5. ročník
07. 10. 2021 – Muzeum Říčany: Řemesla – 4. ročník
06. 10. 2021 – Beseda s pamětnicí paní M. Součkovou – 2. třída
04. 10. 2021 – Prales dětem – Lesy kolem nás
01. 10. 2021 – Oslava 100. výročí školství v Senohrabech – zahradní slavnost, den otevřených dveří ZŠ a MŠ

Ředitelské volno

2. 11. 2021 @ 10:42

OZNÁMENÍ

o vyhlášení volných dnů v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ 15. 11. a 16. 11. 2021 z organizačních důvodů.

Škola nebude v těchto dnech poskytovat běžně poskytované služby pro žáky školy (stravování, školní družina, zájmové kroužky, aj.).

Ředitelské volno

Vyhlášení volných dnů bylo projednáno se zřizovatelem dne 2. 11. 2021.

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková

Ředitelka ZŠ a MŠ

Akce ZÁŘÍ 2021

4. 10. 2021 @ 12:49

V září proběhly tyto akce:

30. 09. 2021 – Za trilobity a dinosaury – Geopark Říčany – 2. ročník
29. 09. 2021 – Primární prevence BESIP – 3. – 5. ročník
22. 09. 2021 – Primární prevence BESIP – 1. a 2. ročník
21. 09. 2021 – Divadlo MINOR –  5. ročník
20. – 24. 9. 2021 –  Ukliďme svět –  1., 2. a 5. ročník
17. 09. 2021 – Plavecko-běžecký pohár – 1. závod
17. 09. 2021 – Etické dílny – 4. ročník
16. 09. 2021 – Etické dílny – 5. ročník
10. 09. 2021 – Dopravní výchova Říčany – 4. ročník
09. 09. 2021 – Testování COVID
08. 09. 2021 – Třídní schůzky, volba zástupců za rodiče do ŠR – 17.30 hodin
08. 09. 2021 – Fotografování – 1. ročník
06. 09. 2021 – Testování COVID
02. 09. 2021 – Testování COVID
01. 09. 2021 – Slavnostní zahájení školního roku – 8.00 hodin

Termín konání: 8. 9. 2021

Kandidáti: Markéta Vaňková, Helena Pechlátová, Pavel Kohout

Přítomných voličů 81.

Výsledky voleb:

Pavel Kohout                50 hlasů

Helena Pechlátová       39 hlasů

Markéta Vaňková       29 hlasů

Do školské rady na funkční období tří let byli řádně dle volebního řádu zvoleni zástupci za rodiče

pan Pavel Kohout a paní Helena Pechlátová.

V listopadu si připomeneme 100. výročí od otevření první školy v Senohrabech. Zahradní slavnost s Dnem otevřených dveří ZŠ i nové MŠ, na kterou jste všichni srdečně zváni, se uskuteční v pátek 1. 10. od 16.00 hodin na školní zahradě.

Pozvánka ZDE.

Ředitelské volno

3. 9. 2021 @ 11:46

OZNÁMENÍ

o vyhlášení  volného dne v ZŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ  dne 27. 9. 2021 z organizačních důvodů. Škola nebude v těchto dnech poskytovat běžně poskytované služby pro žáky školy  (stravování, školní družina, zájmové kroužky, aj.).

Ředitelské volno

Vyhlášení volného dne bylo projednáno se zřizovatelem dne 3. 9. 2021

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy

Slavnostní zahájení

20. 8. 2021 @ 11:38

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne ve středu 1. 9. od 8.00 do 8.45 hodin před budovou základní školy.
Po slavnostním zahájení budou žáci první třídy uvítáni ve své třídě. Žádáme rodiče prvňáčků, aby měli po celou dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty, žáci pouze ve společných prostorech. Žáci 1. třídy nebudou první den testováni.

Nařízení ředitelky školy k testování a provozu školy

Doporučení MŠMT od 1. 9. 2021

Čtvrtek 2. 9.  – prvňáci: vyučování do 9.45 hodin, 2. – 5. třída: třídnické práce do 11.45 hodin.

Pátek 3. 9. – vyučování dle rozvrhu 1. – 5. třída.

Školní družina a školní jídelna již v běžném provozu oba dva dny.

Informace a požadavky k plaveckému výcviku pro žáky 2. a 3. třídy ve školním roce 2021/2022. Žáci 4. třídy budou dokončovat neproběhlé plavecké hodiny z důvodu kovidové pandemie.

Místo: Plavecká škola Na Fialce (Říčany)

Zahájení 2. a 3. třída:    pátek    3. 9. 2021

Zakončení:                     pátek 17. 12. 2021

Čas:                                11:15 – 12:15 hodin

Zahájení 4. třída:          pátek     7. 1. 2022

Zakončení:                     pátek    1. 4. 2022 

Doprovod:  třídní učitelé, ev. zastupující pedagogičtí pracovníci

Doprava:     vlak

Další informace: 

  • Po dobu plaveckého výcviku dojde k úpravě v rozvrhu tak, že v tento den budou zařazeny 2 hodiny tělesné výchovy, v rámci nichž bude výcvik probíhat.
  • Plavecký výcvik je součástí ŠVP a je pro žáky povinný. V případě, že žák nemůže ze zdravotních důvodů výcvik absolvovat, dochází do školy a je zařazen do jiné třídy.
  • Výuka plavání je hrazena školou.
  • Bližší organizační pokyny obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů bezprostředně po zahájení školního roku 2021/2022.

Požadavky na zákonné zástupce:

  • předat ve škole nejpozději do čtvrtka 2. 9. 2021 vyplněný a podepsaný formulář

          PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  ZDE

          INFORMACE PLAVECKÉ ŠKOLY PRO RODIČE ZDE 

          PROVOZNÍ ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE 

          CÍL PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE

Akce ČERVEN 2021

12. 7. 2021 @ 19:00

V červnu proběhly tyto akce:

29. 06. 2021 – Výlet po okolí Senohrab – 1. ročník
29. 06. 2021 – Výlet Čtyřkolák – 2. ročník
29. 06. 2021 – Výlet Mirošovice – 4. ročník
28. 06. 2021 – Pasování na čtenáře – 1. ročník
28. 06. 2021 – Výlet Hrusice – 4. ročník
24. 06. 2021 – Rozlučka na Vávráku – 5. ročník
24. 06. 2021 – Výlet Krtkův svět – 1. ročník
24. 06. 2021 – Výlet Říčany (stezka) – 4. ročník
23. 06. 2021 – BOV: život v potoce – ukázková hodina 1. ročník
22. 06. 2021 – Výstava „Jídlo napříč staletími“ Muzeum Říčany“ – 2. ročník
22. 06. 2021 – Výlet Čerčany – 4. ročník
22. 06. 2021 – Přespávání ve škole – 2. ročník
21. 06. 2021 – Box – 3. ročník
21. 06. 2021 – Výstava „Jídlo napříč staletími“ Muzeum Říčany“ – 1. ročník
17. 06. 2021 – Výlet měsíčním údolím na Konopiště – 5. ročník
7. – 11. 06. – Konzultace dítě-rodič-učitelka – 1. ročník
10. 06. 2021 – Schůzka budoucích prvňáků a jejich rodičů – 17.00 hodin, altán
09. 06. 2021 – Výstava „Jídlo napříč staletími“ Muzeum Říčany“ – 4. ročník
08. 06. 2021 – Národní Muzeum Praha – 5. ročník
04. 06. 2021 – Cyklovyjížďka – 2. ročník
03. 06. 2021 – Vaření v přírodě na Vávráku – 5. ročník
02. 06. 2021 – Cyklovyjížďka Pětihosty – 1. ročník
01. 06. 2021 – Dětský den „Cesta kolem světa“ – všichni
01. 06. 2021 – Kůzlata u Šustů – 5. ročník