Aktuální organizace vzdělávání

Vážení rodiče,

provoz škol v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. 1. do 10. 1. 2021.  Abychom dodrželi všechna hygienická opatření, čas příchodu jednotlivých tříd je následující:

  1. třída   7:50 – 8:00
  2. třída   7:40 – 7:50

3., 4. a 5. třída se vzdělává distančním způsobem dle rozvrhu třídních učitelů.

Ranní a odpolední školní družina pro 1. a 2. třídu je v běžném provozu za dodržení oddělených tříd.

Stravování v běžném režimu. V případě, že žádáte o zajištění stravy pro děti, v distančním vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny do 30. 12. (jidelna@zssenohraby.cz). Obědy je možné si vyzvednout od 11:30 výdejním okénkem, v restauraci U Andělů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučují se aktivity venku.

V případě, že potřebujete zapůjčit počítač k distančnímu vzdělávání, můžete se na mě obrátit.

Pevně věřím, že se bude situace vyvíjet příznivě, a do školy nastoupí i ostatní ročníky.

Přeji vám všem do nového roku pevné zdraví a děkuji vám za vaši pomoc při vzdělávání.

Šárka Hájková

PF 2021

Do nového roku 2021 jen to dobré přeje všem rodičům a příznivcům školy kolektiv ZŠ a MŠ Senohraby

 

Odborná učebna IT a AJ

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Výsledky doplňujících voleb do školské rady konané dne 24. 9. 2020.

Výsledky 1. kola:

Markéta Vaňková        18 hlasů

Andrea Hrdličková      22 hlasů

Helena Pechlátová      30 hlasů

Pavel Kohout               25 hlasů 

 

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, je třeba přistoupit k opakované volbě. O termínu konání 2. kola doplňujících voleb do školské rady Vás budu informovat.

Šárka Hájková, ředitelka školy

Nabídka pracovního místa

9.9.2020 @ 08:00

Škola hledá učitele pro 1. stupeň od září školního roku 2021/2022. Bližší informace ZDE.

Ve čtvrtek 24. 9. od 17.00 hodin se v budově školy konají třídní schůzky ve všech ročnících. Zároveň proběhne volba nového člena školské rady. Navržení kandidáti z řad rodičů: Markéta Vaňková (Turkovice, zástupce ZŠ), Andrea Hrdličková (Senohraby, zástupce ZŠ), Helena Pechlátová (Senohraby, zástupce ZŠ) a Pavel Kohout (Senohraby, zástupce MŠ).

Podrobné informace čtěte ZDE

Slavnostní zahájení

20.8.2020 @ 18:08

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v úterý 1. 9. od 8.00 do 8.45 hodin před budovou základní školy.
Pouze prvňáci jdou poté do školy (uvítání ve třídě). 

Středa 2. 9., čtvrtek 3. 9. – prvňáci: vyučování do 9.45 hodin, 2. – 5. třída: třídnické práce do 11.45 hodin. Školní družina a školní jídelna již v běžném provozu.
Od pátku 4. 9. – vyučování podle rozvrhu

Informace a požadavky k plaveckému výcviku pro žáky 2. a 3. třídy ve školním roce 2020/2021.

Místo: Plavecká škola Na Fialce (Říčany)

Zahájení:     pátek   4. 9. 2020

Zakončení: pátek 18. 12. 2020

Čas:                11:15 – 12:15 hodin

Doprovod:  třídní učitelé, ev. zastupující pedagogičtí pracovníci

Doprava:     vlak

Další informace: 

  • Po dobu plaveckého výcviku dojde k úpravě v rozvrhu tak, že v tento den budou zařazeny 2 hodiny tělesné výchovy, v rámci nichž bude výcvik probíhat.
  • Plavecký výcvik je součástí ŠVP a je pro žáky povinný. V případě, že žák nemůže ze zdravotních důvodů výcvik absolvovat, dochází do školy a je zařazen do jiné třídy.
  • Výuka plavání je hrazena školou.
  • Bližší organizační pokyny obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů bezprostředně po zahájení školního roku 2020/2021.

Požadavky na zákonné zástupce:

  • předat ve škole nejpozději do čtvrtka 3. 9. 2020 vyplněný a podepsaný formulář

          PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  ZDE

          INFORMACE PLAVECKÉ ŠKOLY PRO RODIČE ZDE 

          PROVOZNÍ ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE 

          CÍL PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE

Úřední hodiny během hlavních prázdnin.

20. 7. 2020 8.00 – 12.00
  3. 8. 2020 8.00 – 12.00
17. 8. 2020 8.00 – 12.00
24. – 28. 8. 2020 8.00 – 12.00

 

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, tel: 725 781 366

Hospodářka školy: Marta Truksová, tel: 323 655 337

Ředitelské volno

3.6.2020 @ 10:54

OZNÁMENÍ

o vyhlášení  volných dnů v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji volné dny  pro žáky ZŠ a děti MŠ  29. a 30. června 2020  z důvodu rekonstrukce budovy MŠ, školní kuchyně, jídelny a realizace počítačové učebny.
Více…

Infoschůzka – prvňáci

2.6.2020 @ 18:50

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 18. 6. od 17.00 hodin ve škole.

Seznam pomůcek pro první třídu ZDE.

Těšíme se na Vás!

Plavecko-běžecký pohár

5.5.2020 @ 11:48

Plavecko-běžecký pohár byl pro tento rok ukončen. Celkové výsledky prohlížejte ZDE.
Všem dětem moc gratulujeme ke skvělým výsledkům, ani letos nás medailové pozice neminuly!

Už se těšíme na příští školní rok, ve kterém, jak doufáme, budou tyto závody opět pokračovat. A samozřejmě i s naší účastí!

Přijaté děti 1. třída

30.4.2020 @ 07:16

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021ZDE
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým a odkladovým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole v úředních hodinách v ředitelně školy.