Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha – východ
Školní 27
251 66 Senohraby

ZŠ ředitelna: 323 655 337
ZŠ sborovna: 323 655 609
ZŠ mobil: 725 781 366
ŠD mobilní čísla:
725 830 221
725 830 236
602 544 063
MŠ ředitelna: 736 115 814

e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V letošním školním roce 2022/2023 bude probíhat zápis budoucích prvňáčků v termínu: 13. 4. 2022

od 13:30 do 17 h

Pokud budou rodiče žádat o odklad, musí přinést vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a vyšetření od dětského lékaře již k zápisu!

Veškeré požadované tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školy http://www.zssenohraby.cz/pro-rodice/zapis-do-1-tridy/.

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře)
  • Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Termín Dne otevřených dveří: 21. 3. 2022

Termín zápisu: 13. 4. 2022, 13:30 – 17:00 h