Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V letošním školním roce 2022/2023 bude probíhat zápis budoucích prvňáčků v termínu: 13. 4. 2022

od 13:30 do 17 h

Pokud budou rodiče žádat o odklad, musí přinést vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a vyšetření od dětského lékaře již k zápisu!

Veškeré požadované tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školy http://www.zssenohraby.cz/pro-rodice/zapis-do-1-tridy/.

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky + povinné přílohy (doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře)
  • Zápisní lístek do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Termín Dne otevřených dveří: 21. 3. 2022

Termín zápisu: 13. 4. 2022, 13:30 – 17:00 h