Informace k provozu školy

Aktuální informace pro školy a školská zařízení od 17. 1. 2022. ZDE

Aktuální informace pro školy a školská zařízení od 3. 1. 2022. ZDE

Aktuální informace pro školy a školská zařízení od 17. 1. 2022. ZDE

Informační leták pro rodiče od 3. 1. 2022. ZDE

Aktuální informace pro školy a školská zařízení od 22. 11. 2021. ZDE

Aktuální informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 22. a 29. 11. 2021. ZDE

Aktuální informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech k 8. a 15. 11. 2021. ZDE

Aktuální informace z MŠMT k provozu škol od 1. 11. 2021. ZDE

Aktuální informace z MŠMT k provozu škol od 30. 9. 2021. ZDE

Aktuální informace z MŠMT k provozu škol od 13. 9. 2021. ZDE

Nařízení ředitelky školy k testování a provozu školy

Doporučení MŠMT od 1. 9. 2021

Výsledky voleb do školské rady

Termín konání: 8. 9. 2021

Kandidáti: Markéta Vaňková, Helena Pechlátová, Pavel Kohout

Přítomných voličů 81.

Výsledky voleb:

Pavel Kohout                50 hlasů

Helena Pechlátová       39 hlasů

Markéta Vaňková       29 hlasů

Do školské rady na funkční období tří let byli řádně dle volebního řádu zvoleni zástupci za rodiče

pan Pavel Kohout a paní Helena Pechlátová.

Nabídka pracovního místa

Aktuálně:

Škola hledá učitele/učitelku pro 1. stupeň kvalifikovanou dle zákona č. 563/2004 Sb.

Životopis zasílejte na skola@zssenohraby.cz nebo kontaktujte 725 781 366 Mgr. Hájkovou Heřmánkovou.

Škola přijme asistenta pedagoga základní školy. Platová třída 8, platový stupeň dle praxe. Úvazek 0,50 (asistent pedagoga základní školy). V případě zájmu o pracovní pozici nás kontaktujte na; tel. 725 781 366.

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám
Jsme partnerská škola nakladatelství FRAUS

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Akce PROSINEC 2021

3. 1. 2022 @ 22:02

V prosinci proběhly tyto akce:

22. 12. 2021 – Třídní vánoční besídky
20. a 21. 12. – Vánoční vyráběcí dílny
14. 12. 2021 – Vánoční dílny z Muzea Říčany – ve škole, všichni
08. 12. 2021 – Projektový den – 1. a 3. ročník
06. 12. 2021 – Mikuláš, čerti a andělé 
05. 12. 2021 – Zpívání u senohrabského betlému – organizuje p. uč. Přibíková
03. 12. 2021 – Zpívání pro senohrabské seniory – organizuje p. uč. Přibíková
30. 11. – 2. 12. – Konzultace – 2. ročník

Akce LISTOPAD 2021

30. 11. 2021 @ 21:58

V listopadu proběhly tyto akce:

29. 11. 2021 – Dílny řemesel ve škole – všichni
27.11. 2021 – Zpívání u rozsvěcení vánočního stromu v Senohrabech – organizuje p. uč. Škorpová
24. a 25. 11. – Konzultace – 4. ročník
23. 11. 2021 – Výlet Říp – 4. ročník
22. 11. 2021 – Abeceda peněz – 2. ročník
18. 11. 2021 – Fotografování jednotlivců
18. 11. 2021 – Film Zuřivec – primární prevence – 5. ročník
09. 11. 2021 – Abeceda peněz – 5. třída
09. 11. 2021 – Divadlo GONG – 3. ročník
09. 11. 2021 – Etiketa stolování – 4. ročník

Akce ŘÍJEN 2021

3. 11. 2021 @ 15:14

V říjnu proběhly tyto akce:

21. 10. 2021 – Cesta do pravěku – Muzeum Říčany – 2. ročník
20. 10. 2021 – Programy primární prevence
19. 10. 2021 – Programy primární prevence
15. 10. 2021 – Abeceda peněz – 5. ročník
08. 10. 2021 – Olympijské testování – 1., 4. a 5. ročník
07. 10. 2021 – Muzeum Říčany: Řemesla – 4. ročník
06. 10. 2021 – Beseda s pamětnicí paní M. Součkovou – 2. třída
04. 10. 2021 – Prales dětem – Lesy kolem nás
01. 10. 2021 – Oslava 100. výročí školství v Senohrabech – zahradní slavnost, den otevřených dveří ZŠ a MŠ

Ředitelské volno

2. 11. 2021 @ 10:42

OZNÁMENÍ

o vyhlášení volných dnů v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ 15. 11. a 16. 11. 2021 z organizačních důvodů.

Škola nebude v těchto dnech poskytovat běžně poskytované služby pro žáky školy (stravování, školní družina, zájmové kroužky, aj.).

Ředitelské volno

Vyhlášení volných dnů bylo projednáno se zřizovatelem dne 2. 11. 2021.

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková

Ředitelka ZŠ a MŠ

Akce ZÁŘÍ 2021

4. 10. 2021 @ 12:49

V září proběhly tyto akce:

30. 09. 2021 – Za trilobity a dinosaury – Geopark Říčany – 2. ročník
29. 09. 2021 – Primární prevence BESIP – 3. – 5. ročník
22. 09. 2021 – Primární prevence BESIP – 1. a 2. ročník
21. 09. 2021 – Divadlo MINOR –  5. ročník
20. – 24. 9. 2021 –  Ukliďme svět –  1., 2. a 5. ročník
17. 09. 2021 – Plavecko-běžecký pohár – 1. závod
17. 09. 2021 – Etické dílny – 4. ročník
16. 09. 2021 – Etické dílny – 5. ročník
10. 09. 2021 – Dopravní výchova Říčany – 4. ročník
09. 09. 2021 – Testování COVID
08. 09. 2021 – Třídní schůzky, volba zástupců za rodiče do ŠR – 17.30 hodin
08. 09. 2021 – Fotografování – 1. ročník
06. 09. 2021 – Testování COVID
02. 09. 2021 – Testování COVID
01. 09. 2021 – Slavnostní zahájení školního roku – 8.00 hodin

Ředitelské volno

3. 9. 2021 @ 11:46

OZNÁMENÍ

o vyhlášení  volného dne v ZŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ  dne 27. 9. 2021 z organizačních důvodů. Škola nebude v těchto dnech poskytovat běžně poskytované služby pro žáky školy  (stravování, školní družina, zájmové kroužky, aj.).

Ředitelské volno

Vyhlášení volného dne bylo projednáno se zřizovatelem dne 3. 9. 2021

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy

Slavnostní zahájení

20. 8. 2021 @ 11:38

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne ve středu 1. 9. od 8.00 do 8.45 hodin před budovou základní školy.
Po slavnostním zahájení budou žáci první třídy uvítáni ve své třídě. Žádáme rodiče prvňáčků, aby měli po celou dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty, žáci pouze ve společných prostorech. Žáci 1. třídy nebudou první den testováni.

Nařízení ředitelky školy k testování a provozu školy

Doporučení MŠMT od 1. 9. 2021

Čtvrtek 2. 9.  – prvňáci: vyučování do 9.45 hodin, 2. – 5. třída: třídnické práce do 11.45 hodin.

Pátek 3. 9. – vyučování dle rozvrhu 1. – 5. třída.

Školní družina a školní jídelna již v běžném provozu oba dva dny.

Informace a požadavky k plaveckému výcviku pro žáky 2. a 3. třídy ve školním roce 2021/2022. Žáci 4. třídy budou dokončovat neproběhlé plavecké hodiny z důvodu kovidové pandemie.

Místo: Plavecká škola Na Fialce (Říčany)

Zahájení 2. a 3. třída:    pátek    3. 9. 2021

Zakončení:                     pátek 17. 12. 2021

Čas:                                11:15 – 12:15 hodin

Zahájení 4. třída:          pátek     7. 1. 2022

Zakončení:                     pátek    1. 4. 2022 

Doprovod:  třídní učitelé, ev. zastupující pedagogičtí pracovníci

Doprava:     vlak

Další informace: 

  • Po dobu plaveckého výcviku dojde k úpravě v rozvrhu tak, že v tento den budou zařazeny 2 hodiny tělesné výchovy, v rámci nichž bude výcvik probíhat.
  • Plavecký výcvik je součástí ŠVP a je pro žáky povinný. V případě, že žák nemůže ze zdravotních důvodů výcvik absolvovat, dochází do školy a je zařazen do jiné třídy.
  • Výuka plavání je hrazena školou.
  • Bližší organizační pokyny obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů bezprostředně po zahájení školního roku 2021/2022.

Požadavky na zákonné zástupce:

  • předat ve škole nejpozději do čtvrtka 2. 9. 2021 vyplněný a podepsaný formulář

          PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  ZDE

          INFORMACE PLAVECKÉ ŠKOLY PRO RODIČE ZDE 

          PROVOZNÍ ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE 

          CÍL PLAVECKÉ ŠKOLY NA FIALCE ZDE

Akce ČERVEN 2021

12. 7. 2021 @ 19:00

V červnu proběhly tyto akce:

29. 06. 2021 – Výlet po okolí Senohrab – 1. ročník
29. 06. 2021 – Výlet Čtyřkolák – 2. ročník
29. 06. 2021 – Výlet Mirošovice – 4. ročník
28. 06. 2021 – Pasování na čtenáře – 1. ročník
28. 06. 2021 – Výlet Hrusice – 4. ročník
24. 06. 2021 – Rozlučka na Vávráku – 5. ročník
24. 06. 2021 – Výlet Krtkův svět – 1. ročník
24. 06. 2021 – Výlet Říčany (stezka) – 4. ročník
23. 06. 2021 – BOV: život v potoce – ukázková hodina 1. ročník
22. 06. 2021 – Výstava „Jídlo napříč staletími“ Muzeum Říčany“ – 2. ročník
22. 06. 2021 – Výlet Čerčany – 4. ročník
22. 06. 2021 – Přespávání ve škole – 2. ročník
21. 06. 2021 – Box – 3. ročník
21. 06. 2021 – Výstava „Jídlo napříč staletími“ Muzeum Říčany“ – 1. ročník
17. 06. 2021 – Výlet měsíčním údolím na Konopiště – 5. ročník
7. – 11. 06. – Konzultace dítě-rodič-učitelka – 1. ročník
10. 06. 2021 – Schůzka budoucích prvňáků a jejich rodičů – 17.00 hodin, altán
09. 06. 2021 – Výstava „Jídlo napříč staletími“ Muzeum Říčany“ – 4. ročník
08. 06. 2021 – Národní Muzeum Praha – 5. ročník
04. 06. 2021 – Cyklovyjížďka – 2. ročník
03. 06. 2021 – Vaření v přírodě na Vávráku – 5. ročník
02. 06. 2021 – Cyklovyjížďka Pětihosty – 1. ročník
01. 06. 2021 – Dětský den „Cesta kolem světa“ – všichni
01. 06. 2021 – Kůzlata u Šustů – 5. ročník

Úřední hodiny během hlavních prázdnin.

pondělí 12. 7. 20218.00 – 12.00
pondělí  2. 8. 20218.00 – 12.00
pondělí 23. 8. 20218.00 – 12.00
pondělí 30. 8. 20218.00 – 12.00

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, tel: 725 781 366

Hospodářka školy: Marta Truksová, tel: 323 655 337