Třídní schůzky – 8. 9.

Milí rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se konají 8. 9. od 17.30 hodin ve třídách.
Těšíme se na setkání s vámi!

Ředitelské volno

OZNÁMENÍ

o vyhlášení volných dnů v ZŠ a MŠ

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ 29. 9. a 30. 9. 2022 z organizačních důvodů.

Škola nebude v těchto dnech poskytovat běžně poskytované služby pro žáky školy (stravování, školní družina, zájmové kroužky, aj.).

Ředitelské volno

Vyhlášení volných dnů bylo projednáno se zřizovatelem dne 5. 9. 2022.

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková

Ředitelka ZŠ a MŠ

Список прийнятих учнів 1 класу

Список учнів, прийнятих до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік: ТУТ

Kontaktní údaje:

Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ
Školní 27
251 66 Senohraby

telefon ředitelna: 323 655 337
telefon sborovna: 323 655 609
mobil ZŠ: 725 781 366
telefon ŠD: 323 603 531
mobil ŠD: 725 830 221, 725 830 236
telefon MŠ: 323 655 327
e-mail: skola@zssenohraby.cz

IČO: 750 335 93

EU školám

Škola udržitelného rozvoje

Jsme škola udržitelného rozvoje

Zahájení šk. roku 2022/23

22. 8. 2022 @ 21:44

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne před školou ve čtvrtek 1. září od 8.00 hodin. Prvňáčci poté ještě půjdou do své třídy.
2. 9. budou probíhat třídnické práce (1. třída do 9.45, ostatní do 11.45). Jídelna a družina budou v běžném provozu.
Od 5. 9. je vyučování dle rozvrhu.
Podrobné info k organizaci školního roku ZDE.

V červnu proběhly tyto akce:

28. 06. 2022 – Akademie
27. 06. 2022 – Knihovna Říčany – 2. ročník
24. 06. 2022 – Přespávání ve škole – 5. třída 
20. – 24. 6. 2022 – Ozdravný pobyt – Benecko – 3. a 4. ročník
13. – 17. 6. 2022 – Ozdravný pobyt s cyklistikou – Rota Písečné – 2. a 5. ročník
10. 06. 2022 – Příběh potravin – 1. ročník
08. 06. 2022 – Program primární prevence – 1. a 5. ročník
07. 06. 2022 – Obsluhování ve školní jídelně 
03. 06. 2022 – IT expert – IT program (O2 Chytrá škola) – 1. a 2. ročník

Akce KVĚTEN 2022

3. 6. 2022 @ 14:46

V květnu proběhly tyto akce:

28. 05. 2022 – Vítání občánků – hudební vystoupení – 2. ročník
27. 05. 2022 – O pohár čtyř škol – atletické závody
25. 05. 2022 – Datový expert – IT program (O2 Chytrá škola) – 1. a 2. ročník
18. 05. 2022 – Divadlo GONG – 5. ročník
17. 05. 2022 – Přednáška o první pomoci – všichni
06. 05. 2022 – Divadlo S + H – 1. a 2. ročník
05. 05. 2022 –  Senohrabský kvítek –  finále recitační soutěže
03. 05. 2022 – Co je to internet – IT program (O2 Chytrá škola) – 1. a 2. ročník
02. 05. 2022 – Fotografování – třídy a skupinky

Akce DUBEN 2022

3. 5. 2022 @ 14:39

V dubnu proběhly tyto akce:

28. 04. 2022 – Knihovna Mnichovice – 1. třída
27. 04. 2022 – Třídní schůzky – od 17.30 hodin – 2. – 5. ročník
27. 04. 2022 – Štafetový pohár – vybraní žáci
22. 04. 2022 – Ukliďme svět – úklid okolí školy, obce a lesa
21. 04. 2022 – McDonald´s cup – vybraní žáci
19. – 22. 4. –  Týden Země –  celoškolní projekt
13. 04. 2022 –  Zápis do 1. ročníku
11. 04. 2022 – Planetárium – 3. ročník
05. 04. 2022 – Divadlo GONG – 5. ročník
04. 04. 2022 – Přespávání ve škole – 3. ročník
04. 04. 2022 –  Projektový den s matematikou prof. Hejného –  ZŠ, MŠ
01. 04. 2022 – Noc s Andersenem – 1. a 2. ročník

Sportovní úspěchy

29. 4. 2022 @ 13:53

Naše škola se v dubnu úspěšně zúčastnila dvou sportovních klání:

McDonald´s cupu (fotbalový turnaj) – 8. místo z 14 týmů

Štafetového poháru (závody v běhu) – 2. místo

Všem úspěšným sportovcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023ZDE
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým a odkladovým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si ho však vyzvednout ve škole v úředních hodinách v ředitelně školy.

Škola Nanečisto

27. 4. 2022 @ 17:31

Ve dnech 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 2022 od 15 do 16 h proběhne pro budoucí prvňáčky škola Nanečisto.

Dne 22. 6. 2022 od 17 hodin se koná informativní třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků v učebně 5. třídy.

Srdečně Vás zveme.

Akce BŘEZEN 2022

6. 4. 2022 @ 14:24

V březnu proběhly tyto akce:

28. 03. 2022 – J. A. Komenský – výukový program – 5. ročník
24. 03. 2022 – Hvězdná obloha – program v ZŠ Sázava – 4. a 5. ročník
22. 03. 2022 – Vynášení Morany – 2. – 5. ročník
21. 03. 2022 – Den otevřených dveří ZŠ – info ZDE
4., 11. a 18. 3. –  Bruslení Velké Popovice –  2., 3. a 5. ročník
02. 03. 2022 – Programy primární prevence – 1. a 2. ročník
01. 03. 2022 – Programy primární prevence – 3., 4. a 5. ročník

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha-východ, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису15. 6. 2022, 14 hod.- 16 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola Senohraby 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 5

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem pobytu v příslušném školském obvodu základní školy

Діти зараховуються до перших класів початкової школи за такими критеріями:

     1. Діти з місцем проживання у відповідному районі початкової школи

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

13. června od 8:00 – 18:00 v PPP Říčany (Školní 2400/4, 251 01 Říčany).шкільної консультаційної установи

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi  zde: nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole) Žádost

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії     Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-.doc (57 kB): ; або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

d)  doklad –  u cizince pobyt

      документ – у іноземця місце проживання:

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V Senohrabech, dne 25. 5. 2022               

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková / Директор початкової школи

Přílohy

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-.doc

Akce ÚNOR 2022

4. 3. 2022 @ 12:27

V únoru proběhly tyto akce:

24. 02. 2022 – Masopust – všichni
18. 02. 2022 – Olympijský den – 5. ročník
16. 02. 2022 – Zimní olympiáda – 3. ročník
15. 02. 2022 – Zimní olympiáda – 2. ročník